Sporty: Opp og ned

Opp og ned er en lek man som kan inngå i oppvarmingen til en Sporty-økt eller som man kan leke bare for å ha det gøy og få ut litt energi samtidig.

Format: 2 jevne lag 

Utstyr: 2-3 kjegler per deltaker • Sett ut flere kjegler (2-3 per deltaker) i aktivitetsområdet; like mange kjegler som står (opp) og har blitt veltet eller snudd opp ned. 1. Del deltakerne inn i 2 jevne lag 2. Et lag får navnet ‘opp’ og det andre ‘ned’ 3. Ved start signal prøver ‘opp’-laget å snu alle kjeglene slik at de står 4. Samtidig prøver ‘ned’-laget å veltet eller snu kjeglene opp-ned (avhengig av hva slags kjegler man bruker). 5. Spill i 1-2 minutter 6. Laget med flest kjegler opp eller ned vinner.