KFUK-KFUMs deltakerfond

Mange barn og unge vokser opp i familier som har en sårbar økonomi og som ikke har råd til å la barna delta i organiserte fritidsaktiviteter. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle barn og unge i vår organisasjon kan være med, uavhengig av familiens økonomi. Søk vårt deltakerfond om støtte til deltakelse på våre ukentlige aktiviteter og arrangementer. 

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og -aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på. 

ENKELT Å SØKE: 

 Ansvarlig ledere i lokale grupper har ofte en god oversikt. Disse lederne kan enkelt søke støtte fra deltakerfondet på vegne av barn og ungdommer i alderen 0-18 år. Det kan søkes om støtte til deltakelse på KFUK-KFUM aktiviteter som: 

  • Leirer, festivaler, cuper, seminarer og kurs 
  • Ukentlige fritidsaktiviteter som Klubb, Ten Sing, Idrettslag etc. 
  • Turer i regi av lokal gruppe, krets eller KFUK-KFUM nasjonalt
  • Lederutviklingsprogrammer (opp til 20 år)    

Søknaden skal inneholde følgende: 

  • navn på barnet/ ungdommen det søkes om støtte for 
  • navn og tidsperiode på aktiviteten som barnet/ ungdommen ønsker å delta på 
  • kort begrunnelse for hvorfor KFUK-KFUM styreleder/ ansvarlig vokenleder mener at det er viktig å gi dette barnet/ ungdommen finansiell støtte til deltakelse 

Søknader eller spørsmål sendes på epost til deltakerfond@kfuk-kfum.no og behandles fortløpende. Fondet er under oppbygging på bakgrunn av gaver fra private givere og med tilskudd fra Bufdir. Det vil kun tildeles midler så lenge det er dekning på fondet. 

NB! Lokale grupper og menigheter kan også bidra til å hindre at økonomi blir en ekskluderende faktor. KFUK-KFUM oppfordrer alle lokale enheter til å benytte gratisverktøyet ALLEMED.no for å finne ut hva de selv kan gjøre for å senke de økonomiske barrierene og skape et inkluderende fellesskap. 

Relatert innhold