Søk Ten Sing Norway

Ten Sing Norway er et ettårig ledertreningsprogram for deg som er kreativ og brenner for Ten Sing. På Ten Sing Norway er du elev på Rønningen Folkehøgskole, på en linje med fokus på ledertrening, tro og refleksjon, og fordypningsemner som band, vokal, dans og drama. De første månedene lager dere et show som skal motivere og inspirere unge mennesker til lokalt arbeid og globalt engasjement. Du får reise på turné i Norge og utlandet med show, seminarer og undervisningsopplegg som kan styrke Ten Sing-grupper ute og hjemme. Du blir del av et fantastisk fellesskap der du utvikler deg som menneske og leder.

Søk Ten Sing Norway 17/18

ELEV PÅ RØNNINGEN FOlkehøgskole

Ten Sing Norway bor på Rønningen gjennom hele året. Man har alltid et rom der, også når man er ute på turné. Det er her dere lager showet, planlegger seminarer, utenlands- og Norgesturné. Arbeid med show og planlegging foregår som regel etter skoletid, avhengig av hvor mye som skal gjøres. Ten Sing Norway er en egen linje på Rønningen med fokus på ledertrening, tro og refleksjon og et fordypningsemne. Fordypningsemnene du kan velge mellom er band, vokal/kor, dans og drama. Du har også ulike typer valgfag sammen med de andre elevene på Rønningen. Det du lærer får du bruk for når du skal ut og inspirere andre.

TURNÉ I NORGE OG UTLANDET

Ten Sing Norway 14/15 opptrer i St Jakob i Bergen . Foto: Christian Svabø.

På Ten Sing Norway får du være med på minimum én Norgesturné og én utenlandsturné. På Norgesturné reiser dere rundt, ofte med egen buss, på besøk til kretser og enheter for å holde seminarer, bibeltimer, øvelser og workshops. På turné får dere også vist fram showet for ungdommer i hele landet. Det er ikke bare Ten Sing-grupper som besøkes, men også barnekor, konfirmanter, SportY-grupper, KLUBBer og andre enheter. Hvilke fylker, kretser og enheter som besøkes kan variere fra år til år. Norgesturné er en intensiv periode som krever mye av gruppen og av deg som enkeltperson. Det er også en periode du får mye igjen av, og du utvikler deg selv som både leder og menneske. Du vil bli utfordret til å gå utenfor egne komfortsoner, sprenge grenser og du vil bli kjent med nye sider av deg selv som du ikke visste at du hadde.


Ten Sing Norway 14/15 under sin Tysklandsturné våren 2015..

Utenlandsturné varierer også fra år til år. Tidligere har Ten Sing Norway vært innom de fleste kontinenter: Afrika, Asia, Europa og Nord-Amerika, men de siste årene har hovedfokus vært på Afrika, Asia og Europa. Ten Sing Norway har besøkt land som England, Island, Ungarn, Tyskland, Danmark, Tanzania, Kenya, Sør-Afrika og Sri Lanka m.m. Hva slags arbeid som blir gjort i de forskjellige landene er veldig forskjellig, men ofte går arbeidet ut på å starte opp Ten sing-grupper og å besøke lokalt YMCA-YWCA arbeid.


LEDERTRENING

Foto: Marius Sørensen

Året på Ten Sing Norway starter med KFUK-KFUM lederkurs, et 5 dager langt kurs i slutten av sommerferien på Sunnmøre Folkehøgskule, (tidligere Bibel- og ledertreningskurs BOLK), Her lærer du mye om hvordan organisasjonen er bygd opp, hvordan være en bedre leder for ungdom og hvordan du kan lese bibelen og forstå den bedre.

Ten Sing Norway er et av de øverste ledertreningsprogrammene til Norges KFUK-KFUM. Du vil gjennom teoretisk arbeid, individuelle tilbakemeldinger, gruppesamtaler og praktisk arbeid få en unik mulighet til å utvikle deg selv som menneske og som leder. Du blir kjent med deg selv på en helt ny måte gjennom teamarbeid og prosessarbeid. Dette er utfordringer, erfaringer og muligheter du ikke får andre plasser.

BESØK AV TEN SING NORWAY

Ten Sing Norway er et av Norges KFUK-KFUMs største utviklingsarbeid, og vi ønsker at organisasjonen både lokalt, nasjonalt og globalt skal få best mulig utbytte av dette. To svært viktige formål med Ten Sing Norway-programmet, er å være til inspirasjon og hjelp for enheter, kretser og menigheter i Norge og for partnere i utlandet, og å være et instrument for å holde Ten Sing-bevegelsen i utvikling og vekst. 

Det vil være mulig å søke om besøk av Ten Sing Norway for skoleåret 17/18 våren 2017. 

HVORDAN SØKE?

Velkommen til å søke for skoleåret 2017/2018 i oktober. 

Du kan nå søke på Ten Sing Norway 17/18. Fyll ut søknadsskjemaet her. Pass på at du har klar 3 referansepersoner med kontaktinformasjon før du starter. Du må også være klar over at du må søke på Rønningen folkehøyskole i tillegg.