Familiemedlemskap

FAMILIEMEDLEMSSKAP

Norges KFUK-KFUM ønsker å legge til rette for familier der flere er medlem hos oss. Derfor tilbyr vi familiemedlemskap, der opptil to voksne og alle barn tom 15 år i samme husstand kan være medlem for kun 900 kroner i året.

Med familiemedlemskap støtter dere KFUK-KFUMs landsomfattende arbeid med å kjempe for unge menneskers rett til å utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Dere får medlemsrabatt på leirer og festivaler og nyter godt av andre medlemsfordeler til hele familien.

Hver og en i familiemedlemskapet kan være medlem i flere KFUK-KFUM-grupper, men betaler medlemskontingent til Forbund og krets bare en gang. En eventuell kontingent til den lokale gruppa eller hovedforening kan komme i tillegg. Det er Forbundskontoret som sender ut medlemsgiro til alle med familiemedlemskap. Har noen av personene i familiemedlemsskapet medlemsskapsavtaler i lokale grupper eller hovedforeninger i tillegg, vil eventuelle lokale kontingenter komme på samme giro. Den såkalte høstrabatten gjelder ikke familiemedlemskap. Betalt kontingent vil kunne gi statstøtte/Frifond til de lokale gruppene der familiens KFUK-KFUM-medlemmer i alderen 0-26 år er med.

SPØRSMÅL?

Kontakt KFUK-KFUMs medlemsservice på tlf 22 99 15 10 eller via epost til medlem@kfuk-kfum.no

Relatert innhold