Medlemskontingent

MedlemSKONTINGENT

Norges KFUK-KFUM er en frivillig medlemsbasert organisasjon med grupper av medlemmer og enkeltmedlemmer over hele landet. Pengene medlemmene betaler i medlemskontingent går til vårt arbeid med å kjempe for unge menneskers rett til utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

For å være medlem i Norges KFUK-KFUM betaler medlemmene medlemskontingent til organisasjonen hvert år, Alder avgjør hva medlemmene skal betale. Medlemskontingenten er bestemt av Landsmøtet.

MEDLEMSKAPSPRISER I KFUK-KFUM fom 1. januar 2016

Landsmøtet 2015 bestemte  at følgende medlemskapspriser skal gjelde fra og med 1 januar 2016 

  • Barn fom 0 tom 15 år 150 kroner 
  • Ungdom fom 16 år tom 30 år 200 kroner 
  • Voksne fom 31 år tom 66 år 450 kroner 
  • Seniorer fom 67 år og eldre 400 kroner 
  • Uføre 400 kroner 
  • Familiemedlemskap 900 kroner 
  • Medlemmer i idrettslag 50 kroner

En eventuell lokal aktivitetsavgift kan komme i tillegg, dersom du er med i en gruppe/hovedforening/idrettslag som har dette.

Les om medlemsfordeler

Er du leder? Les om hvordan medlemskontingent tas inn i KFUK-KFUM

Hvordan betale medlemskontingent?

Er du med i en lokal gruppe/hovedforening/idrettslag, registrerer styret/ansvarlig voksenleder  i gruppa deg på medlemslista. Etter en liten stund får du medlemsgiro  - enten på papir av ledern, eller den kommer på epost/SMS. For alle tom 17 år går giro til foresatte. Når du fyller 18, mottar du giro selv. Når giroen er betalt har du gyldig medlemskapsavtale i KFUK-KFUM det året.

Du som ikke er med i en gruppe/hovedforening/idrettslag lokalt er hjertelig velkommen som direktemedlem - vi har også familiemedlemskap. Meld deg/dere gjerne inn her . Direktemedlemmer får medlemsgiro, fortrinnsvis på epost/sms, alternativt i posten.

MEdlemskap og HØstrabatt

I Norges KFUK-KFUM praktiserer vi høstrabatt. Rabatten innebærer at alle nye medlemmer som betaler kontingent høst 2017, får medlemskapet 2018 inkludert i prisen. Med nye medlemmer menes de som ikke har vært medlem i KFUK-KFUM før eller siste 2år. 

Et eksempel: Tuva Jensen 11 år har aldri vært med i KFUK-KFUM før. Høsten 2017  begynner hun i Tonsen Tween Sing og synes det er så hyggelig der at hun fortsetter. Tuva blir registrert på medlemslisten til Tween Sing av gruppas ansvarlige voksenleder og får med seg en medlemsgiro hjem etter en øvelse. Tuvas pappa betaler medlemsgiroen denne høsten. Tuva får da medlemsskap i Norges KFUK-KFUM ut 2017 og hele 2018, og behøver ikke betale kontingent til krets/forbund før i 2018. (dersom hun da fortsatt er med i Tonsen Tween Sing). 

NB! Høstrabatten gjelder ikke familiemedlemskap og medlemsskap i KFUK-KFUM idrettslag.

Medlem i to grupper

Fra og med 2012 praktiserer ikke Norges KFUK-KFUM lenger "doble" medlemskap. Er du medlem i for eksempel både klubb og Ten Sing, betaler du forbunds- og kretskontingent to ganger, med mindre du har familiemedlemskap eller sentrale lederverv i mer enn en gruppe. Begge grupper har mulighet til å få Frifondstøtte for medlemmet, dersom det er i alderen 0-26 år.

Hva går medlemskontingenten til?

Pengene du betaler i kontingent går til vår kamp for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker og til å skape åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. 10 kr av kontingenten går til KFUK-KFUM Global, som er vår og Norges KFUK-KFUMspeidernes felles utviklings og menneskerettighetsorganisasjon.

Relatert innhold