KFUK-KFUMs deltakerfond

Mange barn og unge vokser opp i familier med utfordrende økonomi. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle barn og unge som ønsker det kan delta på våre aktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi. Søk vårt deltakerfond i dag!

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og -aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på. 

ENKELT Å SØKE: 

Ansvarlig ledere i lokale grupper har ofte god oversikt. Disse lederne kan enkelt søke støtte fra deltakerfondet på vegne av barn og ungdommer i alderen 0-18 år. Det kan søkes om støtte til deltakelse på KFUK-KFUM aktiviteter som: 

  • Leirer, festivaler, cuper, seminarer og kurs 
  • Ukentlige fritidsaktiviteter som Klubb, Ten Sing, Idrettslag etc. 
  • Turer i regi av lokal gruppe, krets eller KFUK-KFUM nasjonalt
  • Lederutviklingsprogrammer (opp til 20 år)    

Søknaden skal inneholde følgende: 

  • Navn på barnet/ ungdommen det søkes om støtte for 
  • Navn og tidsperiode på aktiviteten som barnet/ ungdommen ønsker å delta på 
  • Kort begrunnelse for hvorfor KFUK-KFUM styreleder/ ansvarlig vokenleder mener at det er viktig å gi dette barnet/ ungdommen finansiell støtte til deltakelse 

Søknader eller spørsmål sendes på epost til deltakerfond@kfuk-kfum.no og behandles fortløpende. 

Lokale grupper og menigheter kan også bidra til å hindre at økonomi blir en ekskluderende faktor. KFUK-KFUM oppfordrer alle lokale enheter til å benytte gratisverktøyet ALLEMED.no for å finne ut hva de selv kan gjøre for å senke de økonomiske barrierene og skape et inkluderende fellesskap. 

Relatert innhold