Konfirmantfestival Nord-Norge

Konfirmantfestival Nord-Norge

Konfirmantmantfestivalen inneholder det beste KFUK-KFUM har å by på for konfirmanter: Undervisning på bakgrunn av den nye boka "Nøkler til livet", idrettsaktiviteter, musikk, de beste unge og unge voksne ledere og livsnær forkynnelse.

Foto: Christian Svabø

NY konfirmantfestival 

KFUK-KFUM overtok i 2015 Folkehøgskolen Nord-Norge. Overtakelsen legger til rette for en ny satsning på Nord-Norge fra KFUK-KFUMs side. En del av denne satsningen er en ny, årlig konfirmantfestival på Folkehøgskolen Nord-Norge. Festivalen vil ta utgangspunkt i det beste som folkehøgskolen og Skånland kommune har å by på, og kombinere dette med KFUK-KFUMs lederressurser og organisasjonens nyutviklede ressurser innen konfirmasjonsundervisning. 

undervisning 

KFUK-KFUM ønsker å lette menighetene i gjennomføringen av hvert konfirmantår. Derfor kan menighetene regne hele 25 timer på leiren. All undervisning gjennomføres av KFUK-KFUM. Det meste av undervisningen gjøres med utgangspunkt i boka «Nøkler til livet», som du kan lese mer om på www.nøklertillivet.no. Her er det lagt stor vekt på interaksjon og deltakelse. Undervisningsoppleggene herfra har så langt fått svært god tilbakemelding fra mange konfirmanter og ungdommer. Når 25 timer gjennomføres på leir, innebærer det at menighetene vil måtte legge 35 timer til resten av konfirmantåret. Fratrukket 8 gudstjenester på 1 time hver gjenstår da 27 timer med lokal undervisning.

Lokale forutsetninger

Ledere: Menigheten må stille med 1 leder for hver åttende konfirmant. Disse lederne må være minimum 18 år gamle. I tillegg er det mulig for menighetene å ta med yngre ledere, som da innkvarteres på samme måte som konfirmantene. Voksenlederne fra menigheten vil i hovedsak ha som oppgave å lede og følge opp sine konfirmanter, samtidig som de også vil få enkle oppgaver knyttet til samtalegrupper, kveldssamlinger og aktiviter. Dersom menigheten ikke har mulighet til å stille med det forutsatte antallet ledere, kan disse leies inn gjennom KFUK-KFUM. Ta kontakt for å snakke videre om dette. 

Reise: Menigheten må selv organisere og fakturere transport til og fra Folkehøgskolen Nord- Norge. 

kfuk-kfums beste unge ledere 

KFUK-KFUM har gjennom sin ledertrening og sine ettåringsprogrammer et stort nettverk av unge voksne ledere. Disse vil være viktige bidragsytere på leiren, både når det gjelder undervisning, aktiviteter, musikk og sang, og det sosiale ved å være på leir. 

priser 

Følgende priser gjelder for både konfirmanter og menighetens egne ledere: 

Pris for medlemmer, overnatting på 2-, 3- eller 4-mannsrom: 1900 (de som ikke allerede er medlemmer, kan kjøpe arrangementsmedlemsskap for kr 100) 

Pris for ikke-medlemmer, overnatting på 2-, 3- eller 4-mannsrom: 2200 

Pris for medlemmer, overnatting på klasserom: 1500 

Pris for ikke-medlemmer, overnatting på klasserom: 1800 

kapasitet 

Folkehøgskolen Nord-Norge har kapasitet til ca 165 konfirmanter: 

• 75 konfirmanter på trippelrom (dobbeltrom med madrass på gulvet)

• 40 konfirmanter på firemannsrom 

• Ca 50 konfirmanter på klasserom. Menigheter som ønsker overnatting i klasserom, vil få tildelt to klasserom hver. Det forutsettes i utgangspunktet at lederne fra menigheten da overnatter sammen med deltakerne på klasserommet. Utover dette innkvarteres i utgangspunktet alle lokale ledere på dobbeltrom.

tid 

Ankomst lørdag 12. august kl 16-18. 

Avreise onsdag 16. august kl 13. 

sted 

Folkehøgskolen Nord-Norge ligger på Evenskjer i Skånland kommune, i kort avstand til Evens flyplass. Til Evenskjer kan du enkelt reise fra Lofoten, Bodø, Harstad og Tromsø. 

påmelding 

Du kan allerede nå melde på din konfirmantgruppe. Samtidig vet de fleste menigheter ikke nøyaktig hvor mange konfirmanter de vil ha i 2017. KFUK-KFUM vet samtidig at dette tilbudet er aktuelt for mange menigheter, og oppfordrer derfor til å ta kontakt raskt dersom du ønsker å ta med dine konfirmanter til festivalen. Du kan inngå avtale og reservere plasser uten å vite hvor mange konfirmanter du skal melde på. Ta kontakt med programutvikler for identitet og tro Jan Christian Kielland på janck@kfuk-kfum.no. Dersom det er stor etterspørsel etter festivalen vil KFUK-KFUM vurdere å arrangere flere konfirmantfestivaler på Folkehøgskolen Nord-Norge sommeren 2017.