Sensommertreff på Rødungstøl

Sensommertreff 2017

Friluftsliv, fellesskap, kultur og åndeleg påfyll for godt vaksne. Merka turstiar og klare fjellvatn utafor døra. Kvar dag har vi bibeltime og litt anna felles program, som til dømes temakveld, nattverdsgudstjeneste, salmekveld m.m. Bibeltimehaldar treff 1 Georg Tumyr, treff 2 Laila Riksaasen Dahl

Sensommertreff uke 1 er fra 15.-21. august. 

 Sensommertreff uke 2 er fra 22-28. august.

Hver uke har plass til ca 50 deltakere. Påmelding er i perioden 1.april- 1.juni.

Artikkelen vil bli oppdatert med mer detaljert program

RØDUNGSTØL 

På Rødungstøl høyfjellshotell, i Bergsjøområdet i Ål kommune har vi funnet vår nye oase i høyfjellet. Her er det merkede turstier og klare fjellvann rett utenfor døra og området ellers har mye spennende å by på. Hver dag har vi bibeltime, og noe felles program, som for eksempel temakveld, nattverdsgudstjeneste, salmekveld m.m. 

Du kan ta tog til Ål fra Bergen og Oslo og ta buss derfra direkte til hotellet. Kjører du bil Bil til Ål så ta av mot Vats mellom Ås og Torpo,  Rødungstøl høyfjellshotell ligger i Bergsjøområdet, 28 km fra Ål sentrum. 

PROGRAM: 

På hotellet er det frukost, lunsj (eller påsmurt niste) og middag kvar dag. Etter frukost er det bibeltime i Vats fjellkyrkje onsdag til laurdag. Etter bibeltimane kan vi legge ut på fellesturar i fjellet, men du kan også dra akkurat dit du sjølv vil. Etter middag kl. 18.00 så samlast vi til variert kveldsprogram, som til dømes temakveld, nattverdsgudstjeneste, salmekveld m.m. Ein kveld er det nattverdsgudsteneste i fjellkyrkja, vi brukar å ha besøk frå Forbundskontoret og gjerne kulturinnslag frå lokalmiljøet.

Meir detaljert program kjem. 

BIBELTIMER: 

BIBELTIMEHOLDER SENSOMMERTREFF UKE 1: Georg Tumyr

På Treff 1 er det Georg Tumyr som held bibeltimane. Georg var ei tid Ungdomsmisjonen sin misjonær i Japan, og seinare er han kjend som Norges KFUK-KFUM sin Misjonssekretær i mange år.

BIBELTIMEHOLDER SENSOMMERTREFF UKE 2: LAILA RIKSAASEN DAHL 

Laila Riksaasen Dahl jobbet først i skoleverket , var deretter kateket i Nittedal i fire år, før hun hadde undervisningsstillinger på Menighetsfakultetet fra 1984-1995. Laila ble ordinert til prest i 1995 og var menighetsprest i Nittedal fra 1995-2003, da hun ble biskop i Tunsberg. 

PRIS OG PÅMELDING 

  • Kr. 730 pr. person i dobbeltrom pr. døgn
  • Kr. 830 pr. person i enkeltrom pr. døgn 
  • Administrasjonsgebyr på kr 800 for medlemmer (KFUK-KFUM,KFUK-KFUM Speider og Y'S Men)/kr 900 for ikke medlemmer.
  • Utgifter til fellesturene kommer i tillegg. 
For påmelding, benytt blå påmeldingsknapp på denne sida, påmeldingsknapp kommer her når påmeldinga startar 1. april 2017. Du registrerer deg med mobiltelefonnummer for å kunne melde på. Alternativt tar du direkte kontakt med Medlemsservice på 22991510 eller e-post: medlem@kfuk-kfum.no 


Hjertelig velkommen! 

Hilsen komiteen:

  • Nina Solberg Nygaard og Bjørn Nygaard
  • Lise og Rolf Dyrhol
  • Karin og Bjørn Solberg 
  • Bjørg og Helge Vold.