Tria Junior -leir på Knattholmen

Tria Junior 2017

Start sommeren på Knattholmen med et brak! Tria Junior en utrolig bra leir der du kan gjøre masse forskjellig - du kan bade, grille pinnebrød, padle kano og kajakk, lage smykker, prøve kjempehuska og mye mer. Vi skal dessuten lage en kjempefin gudstjeneste. Meld deg på!

For hvem?

Alle barn i alderen 8 - 10 år. 

Hva koster det? 

Ordinærpris: 1850kr

Medlemspris: 1450kr

Melder du deg inn som medlem i KFUK-KFUM når du melder deg på, får du medlemspris. 

Påmeldingsfrist? 

14. juni

Økonomisk støtte

For familier bosatt i Andebu, Stokke eller Sandefjord som av økonomiske grunner ikke kan sende sine barn på leir, er det mulig å få dekket deler eller hele leirkostnaden gjennom organisasjonen "Voksne for barn". Kontaktperson for denne ordningen er Anette Krohn Henriksen (Sandefjord).

Andre i en økonomisk utfordrende situasjon er velkommen til å søke KFUK-KFUMs deltakerfond

Kontakt 

Lurer du på noe vedrørende leiren? 

Ta kontakt med oss i KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets på: 

Tlf: 33 48 31 30

Epost: vot@kfuk-kfum.no