120 Ten Singere samlet til Ten Sing-seminar i Ulsteinvik

Denne uken samles 120 deltakere fra mange av landets Ten Sing-grupper til en uke med inspirasjon, nye venner, seminarer og fokustimer på Sunnmøre Folkehøgskole. Tora Bjørnøy Lalim er leder for Ten Sing seminaret og sier at det som er unikt med med årets deltakere er at det er mange nye. Det er mange som ikke har vært med tidligere og det lover jo godt for Ten Sing arbeidet videre, sier Tora. 

 Seminarene 

Seminardeltakere kan velge i er dans, drama, direksjon, styre og ledelse, musikalsk ledelse, trommer, bass, gitar og teknikk. Seminarene blir ledet av unge voksne frivillige med høy kompetanse innen sine felt, noe ungdommene nyter godt av. 

 Vi stikker innom styrearbeid- og ledelsesseminaret. De har fått i oppgave å organisere seg selv til å lage kveldsavslutning siste kvelden. Oppgaven skal de løse alene, mens seminarleder Elise Beate Lowzov følger med i bakgrunnen. Gruppen begynner å diskutere hvilke tema de kan snakke om etter litt diskusjon så blir de enige om å lage en kveldsavslutning med tema Hvordan være ung kristen i dag?  Deretter går gruppen systematisk til verks og prøver å finne måter å samarbeide på. 

 Henrik (16 år) er styreleder i Nanset Ten Sing og Liv Ellen (14 år) er styremedlem i Hareid Ten Sing. Begge to er med på styrearbeid og lederseminar. 

 Hvilke tema har dere diskutert? 

 Vi har drøftet hvordan det skal være i et styre. Hvordan stemmingen skal være og hvordan møtene skal være fra start til slutt, sier Henrik. I tillegg har vi hatt teori om KFUK- KFUM ideologi og hvilke plikter grupper i KFUK- KFUM har til blant annet demokrati. 

 Hva har dere lært? 

 Man lærer mye av de andre som er her, sier Liv Ellen. Jeg har spurt mye spørsmål om hvordan andre gjør ting i sine kor og det har jeg lært mye av, supplerer Henrik. Det er nyttig å høre andres måte å gjøre ting på. Det er helt sikkert ting som kan være greit å gjøre for vår Ten Sing gruppe. Man får med seg masse nye ideer som jeg kan ta med videre i koret, sier Liv Ellen.

 Hva er det beste med å være på Ten Sing Seminar? 

 Det er lett å svare på! Det er stemningen og folkene. Det er et inkluderende miljø og et fantastisk fellesskap. Alle vil alle vel, og folk er her for å vokse, sier Henrik. Ellen supplerer, det er lærerikt og sosialt. Man kan komme hit og ikke kunne så mye, men ha lært masse på slutten på uka. Men det er et høyt tempo, sier Henrik. 

 Fokustimer 

Foto: Christian Svabø
Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg er en av to frivillige som har fokustimer. 

Tre ganger i løpet av uken så blir seminardeltakerne delt inn i to fokusgrupper. Fokusgruppene er ledet av Øyvin Rudolf Sønnesyn og Karen Elise Teigum. ”Fokusgruppene er med å gjøre Ten Sing seminar til det Ten Sing skal være. En plass hvor det er om for å undre seg, høre om kristen tro og for å kunne snakke om livet” sier Øyvin. 

 Hvordan synes du det er å snakke med ungdommene om temaene?

 Veldig, veldig gøy. De er så engasjerte og har masse gode innspill og tanker. Slik at man får en god samtale rundt spennende temaer. I år snakker vi om det å være modig og følge sin samvittighet, Synd, skam og nåde. Den siste økta skal handle om hvordan vi bruker pengene våre og hva som gir livet verdi. 

 Felleskor 

Når årets seminardeltakere møtes til felleskor er det ingen tvil om at konserten på lørdag blir utrolig bra. Felleskoret har en skikkelig trøkk og er godt ledet av Kamilla Rød Slettene. Når vi besøker øvelsen er det Backbeat av Dagny som øves på av felleskoret. Vi kan videre røpe at de andre sangene som skal synges på konserten er Dont kill my vibe av Sigrid, Backbeat av Dagny, Ka kan eg gjøre med det av Marthe Wang, Take the world by storm, Lucas Graham og One, two, three victory av Kirk Franklin. 

 Fantastiske frivillige 

Foto: Christian Svabø
Noen av årets ledere på Ten Sing seminar. 

Ten Sing seminar hadde ikke vært mulig uten 43 fantastiske frivillige som stiller opp som seminarledere, fikser praktiske ting, tar vare på ungdommene. Disse frivillige er med å viser ungdommene hva ungt ansvar, voksent nærvær betyr. Som to frivillige sier: ”Det er veldig gøy, slitsomt, givende og utrolig hyggelig. Det er utfordrende, men på en positiv måte”. 

På lørdag kl. 2000 er alle naturligvis invitert til konsert med deltakerne fra årets Ten Sing seminar.