Protokoll fra landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 vedtok i april blant annet samiske navn på organisasjonen, nye mål og nye kontingentsatser for KFUK-KFUM. Protokollen fra KFUK-KFUMs landsmøte i Oslo 28.-30. april 2017 ligger på denne siden.  Landsmøtet er Norges KFUK-KFUMs høyeste demokratiske organ, der engasjerte KFUK-KFUMere fra hele landet møtes for å diskutere og stemme over viktige saker for organisasjonen. 


På landsmøtet i 2017 stod følgende saker på sakslisten: 

null1/17: Konstituering

2/17: Godkjenne fullmakter og fastlegge antall stemmeberettigede 
3/17: Godkjenne innkalling og saksliste 
4/17: Vedta forretningsorden 
5/17: Toårsmelding 
6/17: Godkjenning av regnskap for 2015 og 2016 
7/17: Kontrollkomiteens rapport
8/17: Drøfting av organisasjonens økonomiske stilling 
9/17: Behandle prinsipielle, ideologiske og teologiske spørsmål 
              9/17.1 Forbundets samiske navn 
              9/17.2 Retningslinjer om åpenhet i Norges KFUK-KFUM 
10/17: Vedtektsendring o 10/17.1 Bortfall av speiderrepresentasjon 
11/17: Mål for toårsperioden 2017-2019 
12/17: Fastsette satser for krets- og forbundskontingent  
13/17: Valg 
14/17: Innkomne saker 
             14/17.1 Vedtektsendring om kristen forkynnelse 
15/17: Avgi offentlige uttalelser  

Protokollen for KFUK-KFUMs landsmøte 2017 kan lastes ned under.