Dokumenter fra Forbundsstyret

Dokumenter fra møter i forbundsstyret

Her kan du finne innkalling/saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møter i forbundsstyret i Norges KFUK- KFUM.

Saksdokumentene blir lagt ut i etterkant av møtet. Alle protokoller og blir lagt ut etter at de er e-post-godkjent av forbundsstyret, og vil derfor bli publisert to uker etter møtet.

Saksdokumenter som inneholder sensitive informasjon eller taushetsbelagte opplysninger, legges ikke ut. Dette kan også gjelde saker hvor det ikke skal gjøres endelig vedtak, og hvor dokumentene av den grunn ofte vil være mangelfulle. Myndighet til å avgjøre tvilstilfeller er delegert til generalsekretær. Informasjon om utleggelse av dokumentene fra møtet blir det også orientert om gjennom Ukeinfo.

Saksdokumenter fra tidligere møter kan fås ved henvendelse til generalsekretærens kontor.

Forbundsstyremøte 9.12.2016

Innkalling og saksliste

FS sak 44.16 - Innkalling og saksliste FS-møtet 9.12.16.pdf

FS sak 44.16 - Revidert saksliste FS-møtet 9.12.16.pdf

Saksdokumenter

Saksdokumenter til sakene ligger i en zippet mappe som kan lastes ned her: 

Saksdokumenter til FS-møtet 091216.zip

Følgende saker er i prosess:

FS sak 53/16
FS sak 54/16

Saksdokumentene legges ut når sakene er ferdig behandlet.


Protokoll

Protokoll fra møte i forbundsstyret 9.12.16.pdf

Vedtatt budsjett for 2017 (endelig versjon etter styremøtet).pdf