Dokumenter fra Forbundsstyret

Dokumenter fra møter i forbundsstyret

Her kan du finne innkalling, saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møter i forbundsstyret i Norges KFUK- KFUM.

Saksdokumentene blir lagt ut i etterkant av møtet. Alle protokoller og blir lagt ut etter at de er e-post-godkjent av forbundsstyret, og vil derfor bli publisert to uker etter møtet.

Saksdokumenter som inneholder sensitive informasjon eller taushetsbelagte opplysninger, legges ikke ut. Dette kan også gjelde saker hvor det ikke skal gjøres endelig vedtak, og hvor dokumentene av den grunn ofte vil være mangelfulle. Myndighet til å avgjøre tvilstilfeller er delegert til generalsekretær. Informasjon om utleggelse av dokumentene fra møtet blir det også orientert om gjennom Ukeinfo.

Saksdokumenter fra tidligere møter kan fås ved henvendelse til generalsekretærens kontor.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter

Forbundsstyremøte 09.12.2016

Forbundsstyremøte 09.02.2017

Telefonmøte forbundsstyret 21.02.2017

Forbundsstyremøte 16.03.2017


Protokoll

Protokoll fra møte i forbundsstyret 09.12.2016

Protokoll fra møte i forbundsstyret 09.02.2017

Protokoll fra telefonmøte i forbundsstyret 21.02.2017

Vedtatt budsjett for 2017