Forbundsstyret inneværende periode

Det sittende Forbundsstyret ble valgt på Landsmøtet i Bergen i april 2015. Styreleder, nestleder og alle styremedlemmer og varaer ble valgt for to år, og sitter frem til Landsmøtet i 2017.

I tillegg består Forbundsstyret også av to representanter fra de ansatte, med hver sin personlige vara. Disse er valgt av ansatte og sitter i perioden 2015-2017.

Forbundsstyret

Helge Taranrød

Styreleder
Mobil: 41528318
E-post:

Sissel Sveen

Styremedlem
Mobil: 99521411
E-post:

Camilla Oulie Eskildsen

Styremedlem
Arbeid: 22525299
Mobil: 99410994
E-post:

Karsten Marshall Elseth Rieck

Styremedlem
Mobil: 90170284
E-post:

Åsmund Melvær Vadøy

Styremedlem
Mobil: 47239197
E-post:

Christel Benedicte Eriksen

Styremedlem Vara
Mobil: 97520197
E-post:

Tora Margrethe Eide

Styremedlem Vara
Arbeid: 00447596709310
Mobil: 93644786
E-post:

Kolbjørn Gunnarson

Styremedlem Vara
Arbeid: 55120700
Mobil: 97068403
E-post:

Øystein Sivertsen Sørvig

Styremedlem Vara
Mobil: 95134776
E-post:

Else Osmundnes Kvamsås

Styremedlem
Mobil: 95202349
E-post:

Øivind Mehl Landmark

Styremedlem Ansatte rep
Mobil: 41400720
E-post:

Berit Movik Lo

Styremedlem Ansatte rep
Mobil: 48950449
E-post:

Lina Apesland Reisjø

Styremedlem Ansatte rep vara
Mobil: 91743627
E-post:

Lars Breivik Hellerdal

Styremedlem Ansatte rep vara
Mobil: 95278009
E-post:

Karoline Arnesen

Nestleder
Mobil: 93865757
E-post:

Helge Flø Kvamsås

Styremedlem
Mobil: 95210943
E-post:
;