KFUK-KFUM-bevegelsen Norge

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Vi er tre forskjellige organisasjoner, men bruker alle den likesidede trekanten som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.

NORGES KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 18.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. Vi tilbyr barn og ungdom et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer over 100 leirer, festivaler og nattcuper og flere lederkurs hvert år.

Vårt formål er: å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE

Norges KFUK-KFUM-speidere har 11.000 medlemmer fordelt på 300 grupper over hele landet. De er som oss del av verdensforbundene av YWCA og YMCA gjennom KFUK-KFUM internasjonalt. KFUK-KFUM-speiderne tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom og arrangerer en rekke leirer og kurs hvert år.

KFUK-KFUM-speidernes formål er: å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi

KFUK-KFUM GLOBALKFUK-KFUM Global er en selvstendig bistands- og solidaritetsorganisasjon eid av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Visjonen til KFUK-KFUM Global er Sammen bygger vi global rettferdighet og fred og organisasjonen arbeider for å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. KFUK-KFUM Global inngår partnerskap med YWCA og YMCA-organisasjoner i andre land og støtter prosjekter i deres regi. Prosjektene retter seg i all hovedsak mot barn, ungdom og kvinner, som i mange samfunn er spesielt utsatt mot urettferdig behandling.