KFUK-KFUM internasjonalt

Som KFUK-KFUMere er vi del av et unikt globalt fellesskap!  For Norges KFUK-KFUM er medlem av World YWCA, som er verdens største kvinnenettverk, og World Alliance of YMCAs, som er verdens største ungdomsbevegelse. Til sammen når YMCA og YWCA 85 millioner mennesker i 120 land. 

Det er organet kalt KFUK-KFUM internasjonalt som forvalter de norske medlemskapene i verdensforbundene av YWCA og YMCA, og her er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere medlem. Derfor er alle jente- og kvinnemedlemmene i de to norske organisasjonene medlemmer i World YWCA, mens alle medlemmene i de to organisasjonene er medlemmer i World Alliance of YMCA’s. Last ned vedtektene for KFUK-KFUM Internasjonalt nedenfor.

Gjennom medlemskapene er Norges KFUK-KFUM forpliktet på at arbeidet i Norge skjer i tråd med verdensbevegelsenes identitet og formål, tilpasset norsk kontekst. Vår tilhørighet til YWCA og YMCA gir oss en unik mulighet til å møte KFUKere og KFUMere fra hele verden, gjennom festivaler og leirer i utlandet, utvekslings-programmer som Communication for Change og Young Peace Performers, og  gjennom vennskaps- og solidaritetsarbeid på tvers av landegrenser som for eksempel Globalaksjonen.

Filer for nedlasting