Grafisk profil

Norges KFUK-KFUMs grafiske profil er beskrevet i vår designmanual, og skal skape et helhetllig visuelt utrykk for organisasjonen. Nedenfor finner du designmanualen til nedlastning.

En designmanual er et sett fast definerte regler for bruk av organisasjonens logo og de farger, skrifttyper, og eventuelle andre visuelle elementer den skal opptre sammen med. Designmanualen skal være et arbeidsredskap som skal brukes av alle ledd i Norges KFUK-KFUM i all ekstern og intern kommunikasjon for å skape en tydelig og lett gjenkjennelig identitet overfor dem som er i kontakt med oss.  

KFUK-KFUMs designmanual er fortsatt under utvikling. Det aller viktigste er å gripe fatt i retningslinjene for bruk av logoen og de skrifttyper og farger vi har valgt. Last ned Designmanualen som PDF nedenfor. Nedenfor finner du også lenke til logoen i ulike formater, lenke til verktøy for å lage lokale logoer (er under utvikling), lenke til skrifttyper, fargepalett, og informasjon om plakat og brosjyreverktøyet Mediacontrol.

Logoer

Logoen vår er kjernen i vår grafiske profil, og derfor er det så viktig at vi behandler den med respekt. Dette innebærer at vi bruker den i henhold til retningslinjer om bakgrunnsfarge, proposjoner og luft rundt trekant og typografi. For å sikre at fargene gjengis konsistent og riktig på ulike flater (digitale flater som websider og Facebook OG trykksaker og profilartikler som Tskjorter og gensere) er det viktig å velge rett fil til rett bruk (Se filnavn).  Dere finner logoer til bruk på digitale flater, trykksaker og profilartikler til nedlastning her.

Verktøy for å lage lokale logoer

Vi er i ferd med å ferdigstille et verktøy som gjør  det enkelt og morsomt å lage en egen logo som bygger på Forbundstrekanten og viser gruppas tilhørighet til KFUK-KFUM, samtidig som dere kan gi det grafiske uttrykket en lokal identitet.  Flere Ten Sing-grupper har allerede utviklet sine lokale varianter. Verktøyet er ikke helt ferdig ennå, men vi oppfordrer dere til å komme i gang ved å gå inn på denne lenka http://test.connect.kfuk-kfum.no/logo-designer-port

Kontakt grafiker Thor Johannes Wang  på epost thor.johannes.wang@kfuk-kfum.no  for assistanse og ferdigstilling av lokal logo 

Skrifttype - Typografi

Det viktigste elementet i vår grafiske profil nest etter logoen er skrifttypene. Disse finner du her

Farger

Farger er nok et viktig virkemiddel i vår grafiske profil. Les mer om vår fargepalett her

Verktøy for å lage plakater og brosjyrer

Alle frivillige og ansatte kan få tilgang til et nettbasert plakat- og  brosjyreverktøy kalt Mediacontrol, der man kan lage plakater/brosjyrer i tråd med vår grafiske profil. Ta kontakt med medlemservice på tlf 22991510 eller epost medlem@kfuk-kfum.no for brukernavn og passord. Det er reklamebyrået 07 som leverer tjenesten. Anbefalt nettleser er Internet Explorer. Systemet skal være relativt selvforklarende, men ikke nøl med å ta kontakt hvis dere synes det er vanskelig. 

OBS! Det koster ikke noe for dere ansatte og frivillige å bruke Mediacontrol. Se vekk fra at det brukes ord som «bestill», «gå til kassen» osv. Disse ordene brukes fordi leverandøren anvender dette verktøyet til kommersielle formål. Vi vil utarbeide flere maler og designalternativer etter hvert. Systemet er under utvikling, og vi trenger tilbakemelding når det er ting som ikke funker. Meld inn via epost medlem@kfuk-kfum.no Nedenfor kan du laste ned en kort beskrivelse av hvordan du går frem når du skal ta verktøyet i bruk.

Spørsmål?

Dersom det oppstår situasjoner der du er usikker på bruk av navn, logo, eller har du spesielle tilleggsbehov som krever justeringer, så ta kontakt med medlemsservice i Norges KFUK-KFUM, via epost: medlem@kfuk-kfum.no eller ring 22991510.

Grafisk-designmanual-kopi.pdf