ikon

Change

Sist oppdatert: 6. mai 2022

Ønsker du et år utenom det vanlige hvor du kan utvikle deg i en internasjonal kontekst? 


Gjennom utvekslingsprogrammet til KFUK-KFUM kan du få jobbe med ungdom og unge voksne i enten Sør-Afrika eller Tanzania, og bidra i prosjekter som jobber med kjønnsrettferdighet, utenforskap og entreprenørskap. Målet er å skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Vi har stort fokus på hvordan unge mennesker kan delta i og påvirke sine lokalsamfunn, og hvordan man kan lære av andre i en multikulturell kontekst for å styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og bekreftet i kampen for en mer rettferdig verden.

Vi leter etter 10 norske deltakere mellom 20-28 år, som sammen med 4 deltakere fra Tanzania og 6 deltakere fra Sør-Afrika skal gjøre en forskjell for ungdom og unge voksne i våre organisasjoner, samtidig som deltakerne selv skal få utfordre og utvikle seg i en trygg og lærende kontekst. 

Utvekslingsåret starter 31. juli med et lederkurs, etterfulgt av introduksjonskurs i både Oslo og Johannesburg, Sør-Afrika. Deretter drar deltakerne til enten Ilula (Tanzania), Durban eller Cape Town (Sør-Afrika) og jobber i våre partnerorganisasjoner frem til mars, før de returnerer til Norge og jobber på våre Forandringshus rundt omkring i landet, sammen med sine meddeltakere fra Tanzania og Sør-Afrika. Hvert Forandringshus har ulike fokusområder, men alle jobber for at ungdom skal bli sett, hørt og bekreftet! 

I Sør-Afrika jobber man blant annet med ungdoms rettigheter, kjønnsidentitet, maskulinitet og samfunnspåvirkning, og i Tanzania fokuserer arbeidet mye på kvinners rettigheter og muligheter, ledertrening for ungdom og entreprenørskap. Har du en interesse for globale utfordringer, interkulturell kommunikasjon og samhandling, så er dette programmet for deg! 

SØK CHANGE


CHANGE ALUMNI BLOG


KFUK-KFUM har drevet med internasjonal utveksling siden 1996 (tidligere under prosjektnavnet Communication for Change), og er finansielt støttet av NOREC, som gjør at alt av kostnader (utenom lommepenger) er dekket! til toppen
Ikon