ikon

Søk Change

Sist oppdatert: 6. mai 2022


Ønsker du et år utenom det vanlige hvor du kan utvikle deg i en internasjonal kontekst? 
Gjennom utvekslingsprogrammet til KFUK-KFUM kan du få jobbe med ungdom og unge voksne i enten Sør-Afrika eller Tanzania, og bidra på prosjekter som jobber med kjønnsrettferdighet, utenforskap og entreprenørskap. Programmet har som mål å skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Vi har stort fokus på hvordan unge mennesker kan delta i og påvirke sine lokalsamfunn, og hvordan man kan lære av andre i en multikulturell kontekst for å styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og bekreftet i kampen for en mer rettferdig verden.

Vi leter etter 10 norske deltakere mellom 20-28 år, som sammen med 4 deltakere fra Tanzania og 6 deltakere fra Sør-Afrika skal gjøre en forskjell for ungdom og unge voksne i våre organisasjoner, samtidig som deltakerne selv skal få utfordre og utvikle seg i en trygg og lærende kontekst. 

Utvekslingsåret starter 31. juli med et lederkurs, etterfulgt av introduksjonskurs i både Oslo og Johannesburg, Sør-Afrika. Deretter drar deltakerne til enten Ilula (Tanzania), Durban eller Cape Town (Sør-Afrika) og jobber i våre partnerorganisasjoner frem til mars, før de returnerer til Norge og jobber på våre Forandringshus rundt omkring i landet, sammen med sine meddeltakere fra Tanzania og Sør-Afrika. Hvert Forandringshus har ulike fokusområder, men alle jobber for at ungdom skal bli sett, hørt og bekreftet!

I Sør-Afrika jobber man blant annet med ungdoms rettigheter, kjønnsidentitet, maskulinitet og samfunnspåvirkning, og i Tanzania fokuserer arbeidet mye på kvinners rettigheter og muligheter, ledertrening for ungdom og entreprenørskap. Har du en interesse for globale utfordringer, interkulturell kommunikasjon og samhandling, så er dette et program for deg! 

KFUK-KFUM har drevet med internasjonal utveksling siden 1996 (tidligere under prosjektnavnet Communication for Change), og er finansielt støttet av NOREC, som gjør at alt av kostnader (utenom lommepenger) er dekket! 

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Jobbe med allerede eksisterende prosjekter innenfor entreprenørskap, kjønnsrettferdighet og utenforskap m.m.
 • Ha et eget fokusområde som du følger under hele oppholdet
 • Være en ambassadør for organisasjonen og knytte arbeidet vi gjør i Norge til arbeidet som blir gjort i våre partnerland 
 • Vi ønsker veldig gjerne å kunne bruke det du kan og dine erfaringer inn i arbeidet, enten det er fotografi, dans, økonomi, digitale plattformer eller annet 

ERFARING OG KVALIFIKASJONER:

 • Interesse for internasjonale spørsmål og interkulturell kommunikasjon og samhandling 
 • Erfaring fra internasjonale miljøer er et pluss, men ikke et krav
 • Erfaring med ungdomsarbeid (eller frivillig arbeid) er et pluss, men ikke et krav 

VI TILBYR:

 • God oppfølging fra både norsk og lokal koordinator underveis hele året 
 • Ledertrening gjennom kurs og praktisk arbeid 
 • Et trygt og lærende internasjonalt fellesskap

 Følgende utgifter dekkes:

 • Reiseforsikring
 • Kost og losji
 • Returbillett til og fra vertsorganisasjonen din, inkludert transport til samlingene før og etter avreise til utvekslingen
Vi har fortløpende opptak, og søknad sendes gjennom dette søknadsskjemaet

Skulle du ha noen spørsmål, må du bare sende en mail til ingeborg.opdal@kfuk-kfum.no


VI GLEDER OSS TIL Å HØRE FRA DEG!

til toppen
Ikon