ikon

Camp Norefjell 2022

Se mer info på kfuk-kfum.no/camp-norefjell

I 2022 blir det endelig Camp Norefjell igjen! Der skal konfirmanter fra hele landet få oppleve en leir med interessant og relevant undervisning, aktiviteter i flotte omgivelser, show med integrert forkynnelse og globalløp med flere hundre deltakere. 

Leiren er også en inspirerende felles arena for menighetsansatte, voksenledere og ungdomsledere som både får mer tid til å følge opp og jobbe med relasjonen til konfirmantene, og samtidig får ta del i et større faglig fellesskap. 


DATO OG STED:

Leiren gjennomføres 22.-26.juni 2022 på Norefjell Ski & Spa, Bøseter, 3543 Norefjell.

Se promofilm her!

FRIVILLIG

Bli med som frivillig! Fyll ut lenken for å melde interesse.

AKTIVITETER

Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer; morgen- og kveldsshow, globalløp, bønnevandring ute i naturen, sandvolleyball, strand og bading, innendørs badebasseng, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, samfunnsengasjement og gudstjeneste er noen av dem.

OVERNATTING

Deltakerne bor i en konfirmantlandsby i leiligheter for 4 til 8 personer. Hver leilighet har 2 eller 3 soverom. Menighetene vil så langt det er mulig få egne leilighetskomplekser slik at det skal være enkelt å ha oversikt over deltakerne. Fordelingen av konfirmanter i leilighetene gjøres av menighetene i samarbeid med KFUK-KFUM i forkant av leiren.


MAT

Alle måltidene vil bli servering innendørs i konferansesalen. Det er mulig å nyte maten både ute og inne avhengig av vær. Alle allergier og dietter tas høyde for så lenge de blir registrert i Connect ved påmelding. Det vil være en kiosk på området som selger forskjellig typer enkel mat, drikke og snacks. Det vil også være mulig å kjøpe diverse toalettsaker og sanitetsprodukter. Kiosken vil være åpen på bestemte tidspunkt og vil være merket med åpningstidene. 

UNDERVISNING

I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i store grupper og i mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under "Livstolkning og livsmestring": Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Leiren inneholder ca. 30 godkjente undervisningstimer.


PRISER

Konfirmant: 2850 kr 
Ungdomsleder: 2300 kr 
Voksenleder: 2000 kr 
Ikke medlem: 300 kr mer pr. kategori

Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. 
Les mer om vårt deltakerfond HER

RAMMEPROGRAM


TEMA

Temaet for Camp Norefjell 2022 er det store bildet. I møte med verden og mennesker ser vi ofte bare stykkevis. Jesus ser, og lærer oss å se det store bildet. Jesus er Gud, den som står bak alt og som er meningen og sammenhengen i verden. Samtidig var Jesus et menneske, og ingen har tenkt så stort, levd så helt og elsker så dypt som ham. Jesus tar imot oss som hele mennesker, og møter oss på våre lyse og mørke dager i livet. Vi ønsker gjennom leiren å skape rom hvor konfirmantene opplever at Jesus har betydning for deres hverdag.

Lista kan kjennes høy for å kalle seg kristen. Å være kristen handler ikke om å ha skjønt alt, eller om å prestere. Allikevel kan vi la oss utfordre av hva Jesus sa og gjorde, og gjennom dette kan troen vår stadig være i utvikling. Å være kristen handler om troen på at vi er skapt i Guds bilde med våre tanker og følelser, kreativitet og engasjement. Gjennom Camp Norefjell skal konfirmantene oppleve at de er verdifulle og elsket uansett. Vi ønsker at dette skal gi dem mot og vilje til å være seg selv.

Vi er alle skapt verdifulle, men med ulike forutsetninger. Det store bildet i verden gjenspeiler ikke alltid at alle er skapt med lik verdi. Dette er urettferdig. For å skape rettferdighet kreves det handling! Jesus kan være et forbilde på dette. Vi må tørre å gjøre noe med de strukturene som holder mennesker i fattigdom. Dette krever at vi våger å stå opp for oss selv og for andre. Vi må tørre å si ifra og kreve endring når vi ser urettferdighet. Vi er alle en del av det store bildet, og sammen får vi utrolige ting til å skje!

Gjennom leiren ønsker vi å bidra til utvikling av identitet og kristen tro. Konfirmantene skal få anledning til å delta i ulike former for tro i praksis. Under ser dere hvordan vi skal utforske temaet det store bildet på Camp Norefjell 2022.

Dag 1: det store bildet i meg (identitet)

Dag 2: min plass i det store bildet (fellesskap)

Dag 3: troen som en del av det store bildet (tro i utvikling)

Dag 4: det store bildet i verden (urettferdig globalisering)

Dag 5: det store bildet i ditt lokalmiljø (relasjoner/bygge lokalt arbeid)


HVA FORVENTES AV DIN LOKALE GRUPPE

 • Ha ansvar for egne konfirmanter på leiren 

 • Stille med en leder som er ansvarlig per hus. Denne personen er ansvarlig for ro om natten for sine konfirmanter (kan feks være en ungdomsleder) 

 • Leilighetssamling - Stille med en leder som kan lede leilighetssamling hver kveld (ungdomsledere og/eller prester, medarbeidere)

 • Vaktoppgaver. Vaktplanen settes opp i god tid, og fordeles i henhold til deltakerantall i gruppa. 

  • Vakt i kongresshallen under arrangementer i hallen 

  • Nattevakter (ca. 00:00 - 04:00 eller 04:00 - 08:00)

  • Badevakt - ledere over 18 år. Det vil bli gjennomført badevaktskurs første ettermiddag/kveld på leir for disse. 

 • Det vil kunne oppstå små oppgaver i løpet av uken som vi håper dere kan stille opp på. 

Noen av funksjonene kan være én og samme person. Ungdomsledere kan benyttes som ansvarlig på rommen/husene og som gruppeledere hvis de er egnet til det, men vi ønsker også at de som er ansvarlige for konfirmantene resten av året får en mulighet til å bli bedre kjent med sin gruppe ved å stille opp på disse oppgavene. 

SIKKERHET

KFUK-KFUM Norge vil legge grunnlag for et arrangement der deltakerne gjennom aktiviteter og opphold på leiren skal føle trygghet for liv og helse. Det lages derfor en egen sikkerhetsplan for arrangementet for å imøtekomme disse krav, samt kvalitetssikre sikkerhetsberedskapen. Sikkerhetsplanen tar utgangspunkt i «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» som er utarbeidet av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Planen brukes som grunnlag for alle involverte parter under leiren, herunder leirens administrasjon, frivillige og de nødvendige samarbeidspartnere.

Det vil være sanitet til stede under hele Camp Norefjell. Påmeldte menigheter vil få tilsendt en sikkerhetsinnstruks som gjelder for leiren. Det utføres en ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) i forkant av arrangementet med mål om å oppdage mulige risikoer og sette inn forebyggende tiltak mot disse.

Hotellet arrangementet finner sted på (Norefjell Ski & Spa) har også egne sikkerhetsrutiner som supplerer KFUK-KFUM sin beredskapsplan og sikkerhetsinstruks.

BADEVAKTKURS

Det vil gjennomføres kursing av badevaktene i starten av leiren. Dette kurset gjennomføres før første økt med mulighet for bading i basseng og vann. Hver menighet må stille med badevakter over 18 år avhengig av antallet ledere hver menighet har med seg. Vi åpner også opp for at de ungdomslederne som ønsker å delta får plass. De må være over 18 år og melde seg på i forkant av leiren. 

POLITIATTEST OG EGENERKLÆRING

På arrangementer i regi av KFUK-KFUM Norge krever vi at alle barn som deltar skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Alle frivillige over 15 år som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år skal underskrive KFUK-KFUMs egenerklæring og fremvise politiattest. For Camp Norefjell betyr dette alle medarbeidere, inkludert seminarledere og alle som er påmeldt som ansvarlige ledere og ungdomsledere skal fremvise gyldig politiattest. Når det gjelder ungdomsledere og kirkelig ansatte har vi to alternativer:

1) menighet henter selv inn politiattester for alle ledere over 15 år og bekrefter dette overfor KFUK-KFUM;

2) ungdomslederne søker politiattest med dokumentasjon på frivillig engasjement i KFUK-KFUM. Påmeldte menigheter vil få mer informasjon om dette.

ORDENSREGLER

 • På Camp Norefjell skal menighetene stille med minst én ansvarlig leder pr. 10 konfirmanter.

 • Deltakerne er gjester på Norefjell Ski & Spa. Alle forplikter seg til å ta hensyn til andre besøkende og ansatte.

 • Kl. 23.00 skal det være stille på rommene i konfirmantlandsbyen.

 • Deltagerne skal ikke ferdes utenfor leirens område uten tillatelse fra leder.

 • All bruk av rusmidler er forbudt, og vil medføre umiddelbar hjemsendelse på egen/foresattes regning.

 • Camp Norefjell er et røykfritt arrangement.

 • Vi ønsker en ren og ryddig leir. Søppel skal derfor kun kastes på anviste steder.

 • På Norefjell har vi gode bademuligheter både inne og ute. Bading skjer kun på de oppsatte tidspunktene der leiren vil ha badevakter tilstede.

 • Den enkelte deltaker er ansvarlig for skader på området som vedkommende er årsak til. Skader skal rapporteres umiddelbart til døgnvakt

 • Ledere og deltakere er ansvarlig for at overnattingsstedet er ryddet og godkjent av arrangørene siste dag

Det forutsettes at de ansvarlige for gruppene følger opp reglementet overfor sine deltakere. Ved behov for eventuelle sanksjoner, gjøres dette i samarbeid mellom arrangør og menighet.

ANKOMST

Leiren finner sted på Norefjell Ski & Spa, Bøseter 3543 Norefjell. Det går ikke kollektivt opp til hotellet, og menighetene anbefales derfor å bestille buss. Dersom dere er en liten gruppe bidrar vi gjerne med å sette dere i kontakt med andre menigheter så dere får fylt opp en buss. Innsjekk skjer fra kl. 15.00 dagen leiren starter.

PÅMELDING CAMP NOREFJELL 2023

Menigheter som har deltatt på Camp Norefjell vil være de første som får tilbud om plass neste år for å sikre kontinuitet for disse, deretter åpnes det opp for påmeldinger fra andre menigheter dersom det er ledige plasser. De som melder interesse tidligst står først i kø for å få plass. Meld din interesse til campnorefjell@kfuk-kfum.no dersom dette er aktuelt for din menighet.

Menigheter som er påmeldt Camp Norefjell vil motta egen informasjon med frist for registrering av enkeltdeltakere og fakturering. Vi har gode systemer for fakturering som også kan brukes til å ta inn en eventuell lokal avgift for konfirmasjonstiden.

til toppen
Ikon