ikon

Praktisk info

Publisert: 16. februar 2022
Sist oppdatert: 16. februar 2022

VERTSKAP

Det er to vertskapsfamilier som vil ønske deg velkommen til campen. Disse er ansvarlig for gjennomføringen av dagen, en type daglig leder rolle. Vertskapet er merket med skilt på sin enhet sitt telt/campingvogn.

ENHET

Med begrepet enhet mener vi familien eller de som er påmeldt på samme påmelding og bor sammen på en plass på leiren. En enhet kan bestå av en campingvogn, combicamp, bobil eller telt og evt et lite fjelltelt i tillegg så lenge det er plass. Husk 4-meters regelen. Barn og ungdom under 18 år skal tilknyttes en enhet med voksne over 18 år.

GJESTER

Det er åpent for gjester og gjeste-enheter i leiren forutsatt at man meldes på og har fått bekreftelse fra arrangementskomiteen på plass før ankomst til leirstedet. En enhet kan ha gjester, så lenge det er plass i allerede oppsatt telt/vogn. Gjester under 18 år og unge voksne som hører til i en familie/enhet med plass, kan inngå i denne enheten. Enheter som er i leiren på gjestedøgn må regne med å få en dugnadsoppgave på linje med andre enheter, spesielt kan det være behov for å styrke voksen tilstedeværelse i barnegruppene eller flere hender til praktiske oppgaver.

BUA

Melk, brød, is og en del andre dagligvarer kan kjøpes hver dag i Bua på stedet. Det oppfordres ellers til at man går sammen om innkjøp slik at det ikke blir mye trafikk ut og inn av leirstedet. Meld dere gjerne inn i Facebookgruppen: KM-campen samhandling, der kan man legge ut invitasjoner til samkjøring og andre praktiske ting gjennom leiren. 

KJØLEELEMENTER 

Leiren har en fryser for innfrysing av kjøleelementer. Bytte av kjøleelementer skjer rett etter flaggheis, eller når kapellet ikke er i bruk. Husk å merke elementene tydelig. 

STRØM 

Det er mulighet for strømtilkobling på hele leirområdet. 

 INTERNETT 

Det er mulighet for trådløs internettilgang i hovedhuset til Knattholmen leirsted. Det er ikke trådløst nett i camp-området. 

DUSJ OG TOALETT 

Det er toaletter i toaletthuset nord for den store fotballbanen, samt toaletter og dusjer i hovedbygningens underetasje. 

KLESVASK 

Klesvask kan skje på vaskerommet på baksiden av toaletthuset ved fotballbanen. Der er det to vaskemaskiner og tørketromler. For bruk av vaskemaskinen må man skrive seg på en liste. 

HUNDER 

Det er båndtvang i leiren. Hver hundeeier har ansvar for å rydde opp etter sin hund. 

ALKOHOL KFUK-KFUM 

Campen er et alkoholfritt arrangement. 

ANKOMST, KJØRING OG PARKERING 

Veien ut til Knattholmen er smal og møte med motgående trafikk med campingvogn eller tilhenger er svært vanskelig. Derfor må ingen kjøre over broa mot Knattholmen før kl 15.00 ankomstdagen, og tilsvarende må avreise skje før kl 14.00 for å unngå møtende trafikk. Vi ber om at dette respekteres. Søndag ved campstart er det imidlertid mulig å komme tidligere. Meld dere for Vertskapet ved ankomst Knattholmen. Kontaktinfo til verskapet finnes ved bommen. Når bilen er lastet av ved boenheten, parkeres den ved Festsalen. Veien til Knattholmen går gjennom privat område, derfor ønsker vi å begrense kjøringen mest mulig. 

DUGNADSOPPGAVER 

På KFUK-KFUM Campen deltar alle litt hver for å bidra til at leiren blir slik vi ønsker den skal være. Her kan du lese litt om de forskjellige dugnadsoppgavene. Ved påmelding ber vi om at det settes opp flere alternative dugnadsoppgaver. For de som deltar i to uker og ønsker det, kan man påta seg bibeltimer for barn den ene uka mot å ha fri den andre uka. Dersom du er interessert i det, ber vi deg oppgi dette spesielt. Vi ønsker alle at Campen skal gi et godt tilbud til barn og unge, at alle skal bli godt tatt imot osv. For å kunne ivareta dette, vil arrangementskomiteen fordele oppgaver slik at alle funksjoner blir dekket. Det kan innebære at noen får tildelt oppgaver de i utgangspunktet ikke har satt seg opp på. Vi oppfordrer til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. De fleste oppgavene løser du sammen med andre. Dette er en fin måte å bli kjent på! 

 HVA SLAGS DUGNADSOPPGAVER KAN MAN DELTA PÅ?

 VERTSKAP 

Det er alltid to campingenheter som deler på oppgaven å være vertskap noen få dager. Vertskapets viktigste funksjon er å ta godt imot alle som ankommer Campen, ta et særlig ansvar for informasjon til nye campere og ellers være et kontaktpunkt tilgjengelig for spørsmål. Vertskapet har dessuten ansvar for praktisk gjennomføring av dagens program. Dette innebærer vekking, lede flaggheis og flaggfir, lede bibeltime, samt forberede praktisk gjennomføring av sammenkomster. Det gis nødvendig informasjon og materiell i forkant av alle vertskapsendringer.  

FØRSKOLEGRUPPE 4 - 6 ÅR (samtidig som bibeltimene)

Det er fem samlinger for denne gruppen. To enheter fordeler dagene mellom seg. Det finnes tilgjengelig opplegg som dere kan be om og som dere står fritt til å tilpasse og bruke. Disposisjon for samlingen: Sang, bli kjent, forkynnelse, bønn. For øvrig aktivitet/lek. Til sammen 45 min. 

BARNEGRUPPER FOR DE SOM SKAL BEGYNNE I 2. - 4. TRINN (samtidig som bibeltimene)

Det er fem samlinger for denne gruppen. To enheter fordeler dagene mellom seg. Det finnes tilgjengelig opplegg som dere kan be om og som dere står fritt til å tilpasse og bruke. Disposisjon for samlingen: Bli kjent og trygg, forkynnelse, bønn. For øvrig aktivitet/lek. Til sammen 45 min.

BARNEGRUPPER FOR DE SOM SKAL BEGYNNE I 5. - 7.TRINN (samtidig som bibeltimene)

Det er fem samlinger for denne gruppen. To enheter fordeler dagene mellom seg.Det finnes tilgjengelig opplegg som dere kan be om og som dere står fritt til å tilpasse og bruke. Disposisjon for samlingen: Bli kjent og trygg, forkynnelse, bønn. For øvrig aktivitet/lek. Til sammen 45 min. 

 FOTOGRAFERING AV DELTAKERE 

Ansvarlig for å fotografere deltakere ved ankomst etter flaggfir. Bildene printes, lamineres og henges opp på oppslagstavlen. Du finner nødvendig materiell i “kontoret” bakerst i kapellet. 

FAMILIEANDAKT VED FLAGGFIR 

Holde andakt under flaggfir. Andakten skal være kort og rettet mot barn. Når det er leirbål, holdes den ved leirbålet. 

SANGSTUND FOR ALLE I KAPELLET MANDAG 

Mandager samles hele familien til sang i kapellet, i stedet for bibeltimer. Her ønsker vi hverandre velkommen til en ny uke med felles sanger som passer for store og små. Varighet 45 minutter. Hele familien deltar. Vi ønsker å ta vare på det gode sangfellesskapet i kapellet samtidig som vi inkluderer ungdommene og barna. De som påtar seg dette planlegger samlingen, avtaler eventuelle musikkinnslag og samarbeider med pianist/musiker. Skriv i kommentarfeltet ved påmelding om dere spiller til sangene selv. 

PREST VED GUDSTJENESTE 

Liturg som tar ansvar for familiegudstjeneste søndag formiddag eller nattverdgudstjeneste fredag kveld. Liturgen skal ha klart et program med liturgi og sanger. Liturgen avtaler salmer og sanger med organist. 

ANSVARLIG FOR LYDANLEGGET (SENIOR) 

Ha ansvar for å koble opp og styre lydanlegg der det skal brukes - ved bibeltimer i kapellet, flaggfir og leirbål. Det er en fordel at man har noe erfaring med PA-anlegg. Denne rollen har en lydassistent og kan be deltakere med ansvar for praktiske oppgaver om bærehjelp til location ved behov.. 

LYDASSISTENT (JUNIOR) 

Assistere lydansvarlig med å koble opp og styre lydanlegg der det skal brukes - ved bibeltimer i kapellet, flaggfir og leirbål. Det er en gyllen mulighet for til å få erfaring med PA-anlegg. Oppgaven er egnet for større ungdom og unge voksne. 

 SPILLE UNDER BIBELTIMER 

Spille piano under bibeltimer. Valg av sanger skjer i samråd med bibeltimeholder og vertskap. Det kan også bli aktuelt å spille ved koraktivitet, gospelnight el.l. Dette avklares med vertskap/arr.kom. 

SPILLE UNDER GUDSTJENESTE 

Musikalsk ansvar på gudstjeneste. Valg av sanger i samråd med prest. Det kan også bli aktuelt å spille ved koraktivitet, gospelnight el.l. Dette avklares med vertskap/arr.kom. 

FAMILIE- / BARNEKOR 

Arrangere korøvelser for familie /barnekor med sikte på opptreden på familiegudstjenester. 

LEDE LEIRBÅLSAMLING 

Oppgaven består i å inspirere og sette i gang deltakerne på leiren til å lage innslag til leirbålet samt å sette opp og lede leirbålsamlingen lørdag kveld. En kan også gi konkrete utfordringer til enkeltpersoner eller grupper. Ansvarlig må også på forhånd avtale med oppsatt andaktsholder. Varighet på arrangementet kan f. eks. være en til en og en halv time. Oppfordring om bidrag kunngjøres i god tid ved flaggheis og/eller flaggfir.

 LEDE SUPPEKVELD 

Ansvar for å arrangere og lede suppekveld fredag kveld. Suppekveld er en forlengelse av nattverdsgudstjenesten hvor vi tar med oss det gode fellesskapet fra kapellet ut i det fri. 

LEDE FRITIDSAKTIVITETER 

Oppgaven består i å sørge for at turneringer kommer i gang, holder tidsplanen og avslutte med finaler i slutten av uka. I tillegg til turneringer gjennomføres en større fellesaktivitet etter eget ønske. Målet for fellesaktiviteten er å aktivisere campdeltakerne i det du mener kan være moro for flere sammen, for hele familien, eventuelt bare for barn i forskjellige aldersgrupper. Det skal være et tilbud til alle og deltakerne skal ”ristes sammen”, bli bedre kjent og ha det gøy. Tradisjonelt har lederen for fritidsaktiviteten på flaggheis hver dag utlyst en konkurranse for barna om å finne f.eks. ”det største skjellet”, eller aktivitetsbingo. Premieutdelinger skjer på flaggfir. Bruk kreativitet. Andre aktuelle aktiviteter er blomstervandring, fotballturneringer, flåtebygging, stafett, natursti, volleyballturnering og dragebåttur. 

PRAKTISKE OPPGAVER 

Være tilgjengelig for å utføre praktiske oppgaver slik som å hjelpe til med flytting av lydutstyr, støvsuge/rydde kapellet, finne blomster til kapellet gjøre i stand til gudstjeneste. Enkelte dager har man ansvar for å hente vaffeljern i kapellet og vaffelrøre m.m. på kjøkkenet, steke og selge vafler. Dette foregår under kirkekaffen på høyden ved flaggstanga. Utstyr skal vaskes og ryddes tilbake etterpå slik at det er hyggelig for nestemann. På onsdager kan det bli aktuelt å hjelpe de som kommer for å snakke om Global-prosjektet med å bære utsyr. Det kan bli aktuelt å legge inn renhold i dusjer/toalett dersom været tilsier at det blir nødvendig (ordinært renhold utføres av leirstedet). Oppgaver ellers delegeres av vertskapet. 

ARRANGEMENTSKOMITEEN - ARR.KOM. 

Arrangementskomiteen består av representanter for fire enheter som har hovedansvaret for leiren, og som på frivillig basis arbeider med planleggingen av leiren gjennom hele året. Det er arr.kom som håndterer påmeldingene i samarbeid med Forbundskontoret. Under leiren har vi fordelt dagene mellom oss, og bytte av ansvarlig arr.kom blir annonsert på flaggfir. Fungerende arr.kom ansvarlig enhet er merket med skilt på telt/campingvogn.

til toppen
Ikon