ikon

KFUK-KFUM ÅPEN BARENHAGE BERGEN SENTRUM

Sist oppdatert: 1. desember 2021

VELKOMMEN TIL bergen sentrum åpen BARNEHAGE!

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgs- personer styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Alle som benytter Åpen barnehage skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbudet ledet av barnehagelærer. 
Tilbudet er gratis og åpent for alle. I Bergen domkirke menighet har vi to Åpne barnehager.


LEK - LUNSJ - LÆRING

Barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-6 år i følge med foreldre/foresatte.
De voksne har ansvar for eget barn og samtidig hjelper vi hverandre.
Lek, aktiviteter og samvær med andre barn vektlegges. Samlingstund er et høydepunkt
for mange med sang, musikk og bevegelse. 

I Åpen barnehage kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Mange bygger nettverk og blir integrert på besøk i en Åpen barnehage.
Barnehagen følger i hovedsak skoleruten.

VELKOMMEN!

Mariakirken Åpen barnehage har åpent torsdager 09-1830 og fredager kl 09-1530. 
Adresse: Breistølsveien 2A, 5034 Bergen

Nykirken Åpen barnehage har åpent man, tirs, ons kl 09-1430 (tirs til kl 17)
Fredrikbergsgate 4, 5005 Bergen

til toppen
Ikon