ikon

KFUK-KFUM åpen barnehage Olsvik

Sist oppdatert: 1. desember 2021

VELKOMMEN!

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgs- personer styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Alle som benytter våre åpne barnehager skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbudet ledet av barnehagelærer. 
Tilbudet er gratis og åpent for alle. I Olsvik holder vi til i kirkekjelleren.

LEK - LUNSJ - LÆRING

Barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-6 år i følge med foreldre/foresatte.
De voksne har ansvar for eget barn og samtidig hjelper vi hverandre.
Lek, aktiviteter og samvær med andre barn vektlegges. Samlingstund er et høydepunkt
for mange med sang, musikk og bevegelse. 

I Åpen barnehage kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Mange bygger nettverk og blir integrert på besøk i en Åpen barnehage.
Barnehagen følger i hovedsak skoleruten. 

Olsvik kirkes Åpen barnehage har åpent mandag og fredag kl 09-14 og onsdager 09-15.
Adresse: Olsvikåsen 109, 5183 Olsvik

Enda mer info på kirkens hjemmeside: https://olsvik-kirke.no/barnehage

VELKOMMEN!til toppen
Ikon