ikon

KFUK-KFUM Open barnehage Osøyro

Sist oppdatert: 8. november 2021


VELKOMMEN TIL OSØYRO OPEN BARNEHAGE!

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgs- personer styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Alle som benytter våre åpne barnehager skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.


Osøyro Open barnehage er et tilbud for deg som har ansvar for barn (0-6 år) og har ønske om å treffe andre i samme situasjon. Her kan du komme og gå gratis, samt oppleve et pedagogisk tilbud, ledet av barnehagelærer. I barnehagen kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Den åpne barnehagen er eid og drevet av Bjørgvin KFUK-KFUM. Open barnehage holder til i Kyrkjetunet på Os. Barnehagen er åpen hver tirsdag i skoleåret fra kl. 9 til kl. 15. Vi legger vekt på samvær med andre barn. 

  • Felles lunsj for de som ønsker det, kl. 11:30 (Gratis for medlemmer i KFUK-KFUM, kr 50 for ikke-medlemmer)
  • I Open barnehage kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst.

TIRSDAGER I ÅPEN BARNEHAGE

09:00 Barnehagen åpner. Frilek

09:45 Baby-yoga

11:00 Samlingsstund

11:30 Lunsj (Gratis for medlemmer/ 50 kr for ikke-medlemmer)

12:00 Frilek/ andre aktiviteter

15:00 Barnehagen stenger


til toppen
Ikon