ikon

KFUK-KFUM Open barnehage Vonheim

Sist oppdatert: 21. mars 2022

VELKOMMEN TIL vonheim OPEN BARNEHAGE!

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgs- personer styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Alle som benytter våre åpne barnehager skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Vonheim Open barnhage er ein barnhage der barn under skolealder kan komme saman med i følge med ein vaksen. Barnehagen er eit open, pedagogisk tilbod, leia av ein førskolelærer og er eit tilbod til deg som har ansvar for born og ynskjer å treffe andre i same situasjon. Her kan du få informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Borna har god plass å leike på, her er kaffi og stolar til dei vaksne.

Barnehagen er open for alle, den er gratis - du kan komme når det passer, og gå når det passer.

Vonheim Open Barnehage er open kvar måndag og onsdag i skuleåret frå kl 09.00 til kl 15.00. Torsdag er turdag, sjå info på facebook.com/vonheimopenbhg

Ein vanleg dag ser omtrent slik ut:
09.00-10.30: Fri leik i salen
10.30-11: Hobbystund
11.00: Sangstund
11.30: Formiddagsmat (ta med matpakke, me syter for kaffi, te, juice og noko nybaka)
fram til 15: fri leik. Av og til motorikk-løype eller eventyrstund for dei eldste.

Velkommen til Vonheim Open Barnehage!

til toppen
Ikon