Ressursmateriell og aktivitetstips

Kor band dans og drama

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs ressursmateriell. Du kan bruke filtreringsfunksjonen for å finne det som er aktuelt for deg.

Kor band dans og drama

Drama: "Lærer i rolle" og "barneeksperter"

Dramametode der barn utgjør ekspertpanel i miljøspørsmål

Kor band dans og drama

Drama: Scenografi som inspirasjon

Dramametode som kan sette i gang refleksjon hos barn, der man starter prosessen i det kreative og handlingsbaserte, før man går over i verbal samtale- og skriveprosess.

Kor band dans og drama

Ressurshefte: Ten Sing-konfirmant

Ni suksessfaktorer for å anvendeTen Sing i konfirmantarbeidet.

Kor band dans og drama

Råd mot sceneskrekk

Råd for ikke å dø av sceneskrekk

Kor band dans og drama

Kor: Hva må jeg tenke på når jeg velger låter til koret?

Tips til deg når du skal velge repertoar til Ten Sing.

Kor band dans og drama

Drama: Myggen

Bra øvelse for å vise at alle kan drive med improvisasjon

Kor band dans og drama

Drama: Frys

Teatersportøvelse

Kor band dans og drama

Drama: Blodpotet

Dette er en god lek for oppvarming til drama

Kor band dans og drama

Drama: Følg lederen

Oppvarmingsøvelse for dramagruppe