Forandringshuset Haugesund

Forandringshuset er et åpent og inkluderende tilbud med fellesskap rundt norsk matkultur og aktiviteter for barn, unge og familier. Gjennom Forandringshuset vil vi tilrettelegge for at flere barn og unge, uavhengig av økonomisk situasjon, kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Forandringshuset skal være et møtested hvor barn og unge får møte andre barn og unge, og hvor foreldre får møte andre foreldre og voksne. Det er dermed et lavterskeltilbud hvor familiefellesskapet og ønsket om å dele fritid med hverandre står i sentrum. 


Adresse: Haraldsgaten 70, 5528 Haugesund 
Kontaktpersoner: Marit Brathole, haugesund@kfuk-kfum.no og Helene Breivik Hellerdal, hbh@kfuk-kfum.no 

Åpningstider: Hver tirsdag fra kl 15. 

VÅRT MÅL 

Målet er at Forandringshuset skal være et tilbud som oppleves som lett tilgjengelig, og som etter hvert får flere barn og unge til å delta fast i organiserte fritidsaktiviteter. Forandringshuset inkluderer dermed minst to av målene til KFUK-KFUM for 2015–2017: å skape nye møteplasser og aktiviteter som bygger inkluderende fellesskap, og å utvikle og implementere nye programmer og verktøy som fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker. 

Målgruppen er primært barn og unge, med særlig vekt på flyktninger som er involvert i kommunens introduksjonsprogram. I tillegg er våre frivillige medarbeidere en målgruppe særlig med tanke på utvikling og gjennomføring av prosjektet. 

BLI MED 

Ønsker du å være en del av frivilligheten på Forandringshuset Haugesund? Ønsker du å starte opp et prosjekt på huset? Vil du støtte prosjektet økonomisk? Ta kontakt med Marit Brathole på haugesund@kfuk-kfum.no eller 996 43 802. 

PROGRAM 

Foreløpig er Forandringshuset Haugesund et ukentlig tilbud på tirsdager. Da ser programmet slik ut: 

Kl. 15-18: Middagskafé: Kom når det passer etter skole/arbeidstid og spis så mye du vil for en gunstig pris. 

Kl. 16-18: Tilbud om leksehjelp og barnepass, uformelle samtaler, opplæring i håndarbeid. 

Kl. 17 og utover: Aktiviteter i grupper: Sjakk, brettspill, hobbyverksted, idrett, dans, sang/musikkgruppe, mulighet for individuell instrumentalopplæring etter avtale. 

Kl. 18-19:30: Speidergruppen Haugesund 1 (egen kontingent, treffes ofte ute) 

Hver siste tirsdag i måneden er det også Strikkekafé for voksne damer fra kl 19. 

På sikt har vi mål om også å kunne tilby et ferietiltak med fokus på kulturskoletilbud og fellesskap på tvers av generasjoner. 

SAMARBEIDSPARTNERE 

Haugesund Kommune ved NAV Team flyktning: 6-8 deltakere i kommunens introduksjonsprogram får språkpraksis gjennom å være med på matlaging og ulike oppgaver i kafeen.  I tillegg inviteres flykninger til å ta ibruk aktivitets- og leksehjelptilbudet.

Haugesund og omegn Soroptimistklubb: bidrar med frivillige i ulike oppgaver. 

Menigheter i Den norske kirke: støtter tiltaket og bidrar med frivillige.

Tiltaket er et pilotprosjekt i regi av Norges KFUK-KFUM, med toåring støtte fra Kulturdepartementet fra 2015-2017.