Camp Connected

Vi viderefører Camp Corona, og lanserer nå Camp Connected 2021! 

Camp Connected er et fleksibelt, digitalt konfirmantopplegg du kan gjennomføre i din menighet. Det tilpasses smittesituasjonen og kan både gjennomføres heldigitalt eller med lokale samlinger eller som bo-hjemme-leir. 

Opplegget inneholder 30 timer undervisning som kan settes inn i trosopplæringsplanen for konfirmantopplegget. Både metodikk, språk og innholdet i undervisningen skal oppleves forståelig og relevant for ungdom i dag. 

Gjennom undervisning, show, samtaleopplegg, podcaster og ulike sosiale aktiviteter skal konfirmantene utforske årets tema som er “Sett, avslørt og elsket”. Målet er at konfirmantene skal forstå seg selv som hele mennesker - sett, avslørt og elsket av Gud. Konfirmantene skal oppleve at de er hele mennesker, og at Gud ser oss som nettopp hele mennesker. Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett. 

Fullstendig opplegg blir tilgjengelig 1. mai 2021 


Trykk på overskriftene for mer info:

Det blir et variert innhold med en kombinasjon av aktiviteter man kan møtes fysisk for å gjennomføre, og heldigitale aktiviteter. Det blir podcast, videoer, opplegg for samtaler med mer! Blant annet får du: 

I Camp Connected får du også tips om ulike aktiviteter som kan gjennomføres på en trygg og smittevennlig måte. Programmet for 2021 vil bli oppdatert så snart det er klart, men i 2020 var det blant annet: 


Kveldssamlinger  
Kveldssamlinger er en måte å avslutten dagen eller økten på. Disse kan gjennomføres felles i en gruppe eller hver for seg. 

Trosvandring 
Til trosvandringen vil det bli laget en rekke poster som henges opp lokalt. Disse vil inneholde oppgaver og refleksjoner som ungdommene får tilgang til digitalt gjennom QR-koder på de ulike postene. Konfirmantene kan gjennomføre vandringen alene eller i små grupper. Her er det mulig å legge opp til en kort runde rundt kirkebygget, en runde i lokal natur, eller andre fine steder lokalt.


Temaet for Camp Connected er sett, avslørt og elsket. Målet er at konfirmantene skal forstå seg selv som hele mennesker - sett, avslørt og elsket av Gud. Konfirmantene skal oppleve at de er hele mennesker, og at Gud ser oss som nettopp hele mennesker. Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett.

Leiren inneholder ca. 30 godkjente undervisningstimer i henhold til "Plan for trosopplæring". 

Vi benytter varierte undervisningsmetoder, og du vil blant annet få:

Undervisningsserien "Kirken om..." 

Undervisningsserien "Kirken om..." består av videoer, refleksjonsoppgaver som kan gjøres både individuelt og i gruppe og ulike gruppeoppgaver man skal løse som en gruppe. 

Podcaster 
Gjennom podcaster vil temaene bli belyst på ulike måter, og aktuelle bibeltekster bli diskutert. 

Helt Ærlig om.. 
Opplegget inneholder også en innspilt Helt Ærlig-kveld hvor både unge og litt eldre deltakere snakker Helt Ærlig om temaer ungdommene er opptatte av.

I tillegg inneholder Camp Connected andre programposter som bidrar til å dekke mange av temaene fra trosopplæringsplanen under overskriftene "Livstolkning og livsmestring": 
  • Livs- og troshistorie 
  • Personlig vekst
  • De store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. 
Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: 
  • Bønn
  • Gudstjenestefeiring
  • Bibellesning
  • Sang, musikk og kultur
  • Diakoni, misjon og økumenikk
  • Etikk og medarbeiderskap. 
Leiren inneholder ca. 30 godkjente undervisningstimer.

Filer for nedlasting