Camp Connected

Vi viderefører Camp Corona, og lanserer nå Camp Connected 2021! 

Camp Connected er et fleksibelt, digitalt konfirmantopplegg du kan gjennomføre i din menighet. Det tilpasses smittesituasjonen og kan både gjennomføres heldigitalt eller med lokale samlinger eller som bo-hjemme-leir. 

Opplegget inneholder 30 timer undervisning som kan settes inn i trosopplæringsplanen for konfirmantopplegget. Både metodikk, språk og innholdet i undervisningen skal oppleves forståelig og relevant for ungdom i dag. 

Gjennom undervisning, show, samtaleopplegg, podcaster og ulike sosiale aktiviteter skal konfirmantene utforske årets tema som er “Sett, avslørt og elsket”. Målet er at konfirmantene skal forstå seg selv som hele mennesker - sett, avslørt og elsket av Gud. Konfirmantene skal oppleve at de er hele mennesker, og at Gud ser oss som nettopp hele mennesker. Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett. 

Fullstendig opplegg blir tilgjengelig 1. mai 2021 

Lenge til 1. mai? 

Fortvil ikke, du kan allerede nå velge å kjøpe Camp Corona som kan gjennomføres nå! 

Du får alt det Camp Connected byr på. Temaet for Camp Corona er "Det store bildet" og konfirmantene får gjennom ulike medier ungdommene er fortrolige med, ta for seg aspekter ved temaet "Det store bildet". I møte med verden og mennesker ser vi ofte bare stykkevis. Jesus ser, og lærer oss å se det store bildet. 

Ta kontakt campnorefjell@kfuk-kfum.no for mer informasjon og påmelding! 

Pris Camp Corona koster det samme som Camp Connected (Medlem: 250 kr/ deltaker (medlemskap i KFUK-KFUM: 50 kr) Ikke medlem: 500 kr/ deltaker)

Trykk på overskriftene for mer info:

Meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjema her!

Ta kontakt på campnorefjell@kfuk-kfum.no ved spørsmål.

Filer for nedlasting