Camp Norefjell

Bli med på KFUK-KFUMs konfirmantleir med over 500 konfirmanter fra hele landet på Norefjell Ski & Spa. Leiren i 2020 er utsolgt! Meld interesse for 2021 ved å sende mail til campnorefjell@kfuk-kfum.no.

INFO

Tema for sommeren leiren i 2019 var "Sett, Avslørt og Elsket". På Camp Norefjell fikk konfirmantene lære og oppleve hvordan den treenige Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett hva. Jesus snudde opp ned på menneskelige, religiøse og samfunnsmessige strukturer. Det kan vi også gjøre, avsløre strukturene og endre dem. Vi utfordres til å se hverandre, se mer av oss selv og av Gud. Slik Gud elsker oss skal vi elske hverandre. 


Tema for 2020 og 2021 kommer så snart dette er satt. 

overnatting

Deltakerne bor i en konfirmantlandsby i leiligheter for 5 eller 9 personer. Hver leilighet har 2 eller 3 soverom. Menighetene vil så langt det er mulig få egne leilighetskomplekser slik at det skal være enkelt å ha oversikt over deltakerne.

Pris 2020

Medlemspris: 2800 kr (3100 kr for ikke medlem)
Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. 
Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond.AKTIVITETER


Norefjell Ski & Spa tilbyr en oversiktlig leirarena der alle fasiliteter er samlet. Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer for enhver smak, Ten Sing Norway show, sandvolleyball, strand og bading, innendørs badebasseng, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, samfunnsengasjement og mye mer.
 I tillegg får konfirmantene muligheter til å løpe globalløp, det blir gudstjeneste, kveldsavslutninger, bønnevandring ute i naturen og morgen- og kveldsshow hver dag.

Camp norefjell 2019

 

Morgen- og kveldsshow


Vi starter og avslutter dagen med show i den store kongresshallen. På showene har vi integrert forkynnelse hvor sentrale bibeltekster blir formidlet. På showene blir temaet tatt opp gjennom musikk konfirmantene kjenner fra hverdagen, kombinert med kjente salmer og gospellåter. I tillegg bruker vi video, drama og dans som uttrykksformer for å formidle de ulike dagstemaene. 

Undervisning


Leirarenaen har mange gode rom til undervisning og mingling. I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i store grupper og i mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under "Livstolkning og livsmestring": Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Leiren inneholder  ca.30 godkjente undervisningstimer.
 

Oversikt over undervisning og temaer (2019)

For leirene i 2020 og 2021 vil vi ta utgangspunkt i undervisningene som ble gjenomført i 2019, og utvikle disse der vi ser forbedringspotensiale. Tema for 2020 og 2021 annonseres når det er klart. 

seminarer 2019: (NB - Endringer kan forekomme til 2020 og 2021)

Makt, kropp og grenser
Gjennom konkrete øvelser, samtale i grupper og refleksjon i plenum jobber konfirmantene med hva som er gode grenser, hvilken betydning makt har i relasjoner og hvor vanskelig det noen ganger kan være å tolke hverandre. Samlingen gir en anledning for konfirmantene til å utvikle et eget språk for temaer som er tabu i mange ungdomsmiljøer. Samlingen ledes av ansatte fra KFUK-KFUM.

Hinder for rettferdighet
Et pedagogisk opplegg som lar konfirmantene kjenne verdens urettferdighet på kroppen. På en utfordrende, morsom og lekende måte får konfirmantene en fysisk innføring i hinder for utvikling i dagens verden. Hinder for rettferdighet er basert på elementer fra Handelsspillet.no og vil vare ca en time og passer for alle. Konfirmantene blir delt i grupper som hver får noen utfordringer (også fysiske) knyttet til strukturell urettferdig fordeling av goder. Dette for å illustrere at strukturene vi mennesker har skapt, er med på å gi enkeltpersoner ulikt utgangspunkt i livet. Et eksempel kan være at konfirmantene får ulike hemninger som hinke på ett ben, klare seg med en hånd osv. eller andre begrensninger i forhold til å bære en vannkanne en begrenset distanse. 

Holy Roast
Har du alltid lurt på hvordan ondskap kan finnes, hvorfor prester vil bli prester eller hva som skjer når vi dør? Et godt kvalifisert panel svarer på konfirmantenes spørsmål om tro og religion. Konfirmantene sender inn spørsmål anonymt og en ordstyrer leder det hele.

Psykisk helse
Vi tar opp sentrale dimensjoner ved menneskelivet, slik som 

 · fysisk og psykisk helse,
 · kropp, selvbilde og identitet
 · seksualitet og grensesetting
 · vennskap og relasjoner.

Disse temaene vil bli dekket av ulike foredragsholdere.

Min salme
En viktig del av å være konfirmant er å bli bedre kjent med salmeskatten i kirken. Hva gjør at en salme blir populær? Hva gjør at en salme blir viktig i en spesiell livssituasjon, i en årstid eller i en av de kristne høytidene? Hva gjør at noen finner håp i en salme når de har det vanskelig?
På dette seminaret skal vi jobbe med hvordan salmer kan bety noe for det å leve og det å forstå livet. Dyktige frivillige presenterer noen av sine favorittsalmer på bakgrunn av hendelser eller andre ting i sitt eget liv og sammen synger vi disse salmene akkompagnert av et dyktig band. Etter at alle salmene har blitt presentert og sunget, skal konfirmantene selv ta stilling til hvilken salme de liker best ved hjelp av en anonym, digital avstemning.

Dialog
Gjennom praktiske øvelser og dialog vil konfirmantene jobbe med temaer som øker deres bevissthet og refleksjon rundt religiøst mangfold, fordommer, samfunn og kultur.

Jesus i populærkulturen
Vi ser på hvordan Jesus og den kristne fortelling finner sted på andre områder enn akkurat høymessen kl 11. Vi skal se på klipp fra musikkvideoer, filmer og andre populærkulturelle uttrykk. Blir Jesus bare underholdning eller kan vi tolke noe mer rundt dette? 

leiren i 2020 er utsolgt. Interessert i å være med i 2021?

Ta kontakt på campnorefjell@kfuk-kfum.no