Konfirmantarbeid

KFUK-KFUM har et godt samarbeid med Den norske kirke om konfirmantarbeid. Noen menigheter benytter Ten Sing som valgbar aktivitet for konfirmantene, mens andre benytter hele eller deler av undervisningsopplegget Global konfirmant. Atter andre reiser med sine konfirmanter til vår nasjonale ungdomsfestival SPEKTER og benytter vårt minilederkurs MILK for å få med konfirmantene videre i menigheten.

Konfirmantlinjer

Hvordan skape en konfirmasjonstid som engasjerer ungdom?  Medbestemmelse og påvirkning er et par av nøklene. En enkel måte å la konfirmantene å påvirke egen konfirmasjonstid er å la dem velge blant ulike linjealternativer. Dette er nødvendig i menigheter med store konfirmantkull, og mulig der flere mindre menigheter går sammen om hele eller deler av konfirmasjonsarbeidet. Siden linjevalg gir konfirmantene flere alternativer, er det mulig at ett eller flere av alternativene innebærer innmelding i KFUK-KFUM. KFUK-KFUM tilbyr ressurser for følgende linjer:

Ten Sing-konfirmant

Mange menigheter bruker allerede sin Ten Sing-gruppe som utgangspunkt for en Ten Sing konfirmantlinje. Dette er et godt grep for å la konfirmantene bli kjent med menighetens ungdomsarbeid. Flere menigheter rapporterer om at halvparten eller flere av Ten Sing-konfirmantene fortsetter i Ten Sing året etter konfirmasjonstiden. Blant suksessfaktorene for Ten Sing-konfirmantarbeid er god motivasjon og informasjon til konfirmantene, en passe andel konfirmanter i forhold til Ten Sing-gruppas størrelse, at det er en ansatt tilstede på en del av øvelsene og aktiv bruk av KFUK-KFUM-arrangementer i kretsen og nasjonalt. Suksessfaktorene er nærmere beskrevet i heftet «Ten Sing-konfirmant".

Sporty konfirmant

Mange dropper ut av organisert idrett i 14-16-årsalderen. Andre velger å satse mot toppidrett. Gjennom møtet med bredden av ungdom har Den norske kirke mulighet til å gi inspirasjon og være en arena for fortsatt fysisk aktivitet uten prestasjonsfokus. SportY konfirmant-heftet er en ressurs for å få til dette. «SportY konfirmant» relaterer fysiske øvelser til sentrale elementer i kristen tro. En SportY konfirmantlinje kan knyttes til eksisterende SportY-arbeid i menigheten, eller danne grunnlag for etablering av en SportY-gruppe. Sammen kan konfirmantene og gruppa delta på arrangementer i KFUKKFUM med SportY-tilbud.

Global konfirmantUngdomstiden er for mange starten på politisk og ideelt arbeid for å forandre verden. Ungdomsengasjement for dette kom klart til uttrykk i konfirmantundersøkelsen 2007/2008. Her rangerte konfirmanter temaet «Rettferdighet og ansvar for andre» blant de tre temaene de aller helst ville lære om. Dette engasjementet har mange tilknytningspunkter til kristen tro og tradisjon. En Global konfirmantlinje gir deltakerne redskaper for engasjement knyttet til miljø og rettferdighet. Boka «Global konfirmant»  - en veilederbok med ti ferdige samlinger for ungdom om kristen tro, miljø, forbruk og rettferd - kan brukes som utgangspunkt, og tematiserer blant annet skapelsen, dåp og nestekjærlighet. 

Vennskap

Blant konfirmanter som rangerte ulike temaer i konfirmantundersøkelsen 2007/2008, kom «vennskap» på topp. Linjen «vennskap» er et opplegg for 20 timer med samlinger, med ulike tilnærminger til vennskap. Her får konfirmantene anvende de ti bud på egne vennskap gjennom kreativt gruppearbeid, de får muligheter til å stifte nye vennskap gjennom besøk i menigheten, og de får være «hemmelige venner» for andre i lokalsamfunnet. Samlingene finnes i ressursmateriellet «Nøkler til livet», og egner seg også til bruk blant eldre ungdommer.

Meningen med livet

Blant konfirmanter som rangerte ulike temaer i konfirmantundersøkelsen 2007/2008, var «meningen med livet» det nest mest populære temaet. Linjen «meningen med livet» er et opplegg for 20 timer med samlinger, med ulike tilnærminger til temaet. Her relateres kirkerom, bibeltekster, salmer og gudstjenesteliturgi til deltakernes leting etter mening i eget liv. Deltakerne får anledning til å relatere kirkelige praksiser som korstegning og kneling til eget liv. De får identifisere seg med mennesker i Bibelen på jakt etter egen identitet. I hele «Meningen med livet» er det lagt sterkt vekt på konfirmantenes medvirkning, medbestemmelse og medtolkning. Samlingene finnes i ressursmateriellet «Nøkler til livet», og egner seg også til bruk blant eldre ungdommer

Konfirmanter på festivalen spekter

Foto: C. Svabø

Mange menigheter bruker Spekter - KFUK-KFUMs rusfrie festival for unge mennesker mellom 13-30 år på Kalvøya i Bærum - som konfirmasjonsleir. Da får menigheten et ferdig leiropplegg med samtalegrupper, undervisning og fellessamlinger, samt kost og losji. Vi tror at mange menigheter sparer mye tid og ressurser på å ha sin konfirmantleir hos oss.

Les mer om Spekter for konfirmanter

Spekter 

 • er festivalen der kultur, tro og rettferdighet møtes. 
 • skal gi rom for hele mennesket i et tverrkirkelig, flerkulturelt og mangfoldig fellesskap. 
 • skal løfte frem unges engasjement og ta deres drømmer på alvor
 • skal skape åpne og trygge felleskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

inntil 25 timer trosopplæring

Plan for trosopplæring gir mulighet for å legge inntil 25 timer av konfirmantundervisningen til leir eller festival.  På SPEKTER legger vi til rette for at menighetene kan få dekket 25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen. Dette er i form av samtalegrupper, fellessamlinger og egne dobbelttimer med undervisning for konfirmanter. 

Konfirmantundervisningen skjer i telt på området, eller i lokaler i nærheten av Kalvøya. På Spekter velger menigheten selv hvor mange timer man ønsker å gjøre obligatoriske for konfirmantene. 

 • Dere får tilbud om 8 timers samlinger med gode formidlere, og booker på forhånd inn hvilke dere ønsker for deres konfirmantgrupper. 
 • Showene har integrert forkynnelse, og på disse kan det regnes inntill 10 timers undervisning.
 • På overnattingstedene får dere ferdig opplegg til 8 timer samtalegrupper med konfirmantene.

VI DEKKER FØLGENDE FRA TROSOPPLÆRINGSPLANEN: 

 • Alle temaene under «Livstolkning og livsmestring»: Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. 
 • De fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk, medarbeiderskap. 
 • Vi kommer i mindre grad til å jobbe med etisk teori (inkludert de ti bud), tilgivelse og faste og forsakelse. 
 • Under temaet «Kirkens tro og tradisjon» dekker vi noen av temaene. Vi går ikke dypt inn i trosbekjennelsen, sakramentene, kirkeårets høytider og merkedager, og kirken. Deltakerne vil imidlertid møte mange Bibeltekster, mange elementer fra trosartiklene og ulike dimensjoner av Vår Farog bønn.

Spørsmål om SPEKTER for konfirmanter?

Vi vil gjerne at de som har spørsmål tar kontakt med oss. Vi besøker gjerne stabsmøter e.l for å svare på spørsmål. Erik Faye Lindvig Daglig leder KM Event AS erik.lindvig@kfuk-kfum.no 91828383

Minilederkurset MIlkMilk står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge ledere til klubb, Ten Sing og annet barne-og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmanter med videre i menighetens arbeid. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. Kurslederbok og deltakerhefter fås kjøpt i KFUK-KFUM-butikken.

Relatert innhold

Ressursmateriell

Her finner du alt vårt ressursmateriell.

Andakter og tro

Ressursmateriell i kategorien andakter og tro.

Lek og konkurranser

Ressursmateriell i kategorien lek og konkurranser.

Minilederkurs MILK

Skaper ledere og får fjorårets konfirmanter med videre i menighetens ...

Relaterte arrangement