Konfirmantarbeid 2018

KFUK-KFUK ønsker flere konfirmantmedlemmer og tilbyr nå menigheter som vil melde inn konfirmantgruppa et konfirmantmedlemskap til kun 50 kr pr medlem pr kalenderår. Foruten medlemsfordeler til den enkelte konfirmant, får gruppa relevant ressursmateriell eller 2 festivalpass til SPEKTER i velkomstgave, og kan få oppstartstøtte på 2500 kr og Frifond.

Dersom konfirmantåret følger skoleåret og konfirmantene meldes inn om høsten, vil de motta medlemsgiro på 50 kr om høsten og giro på 50 kroner på nyåret, altså totalt 100 kr. Gruppa kan motta Frifond for konfirmantmedlemmene begge år. Dersom konfirmantåret følger kalenderåret, vil de motta medlemsgiro på nyåret på 50 kr. Gruppa kan motta Frifond for medlemmene dette året.

Meld inn din konfirmantgruppe via Kfuk-kfum.no/meldinn

I denne artikkelen leser du om 

 • Medlemsfordeler for det enkelte medlem
 • Mulighet for 2500 kr i startstøtte og Frifond
 • Relevant ressursmateriell i velkomstgave 
 • Arrangementer for konfirmanter & SPEKTER som konfirmantleir
 • Praktisk IT-verktøy til å administrere gruppa
 • Hjelp av våre ansatte til oppstart av MILK
 • Konfirmantlinjer: Ten Sing konfirmant, Sporty konfirmant 

Medlemsfordeler

Hvert medlem hos oss får: 

 • 15% rabatt på klær hos Fair & Square
 • 2 måneders gratis abonnement på digitalutgaven av avisen Vårt Land* 
 • 10% rabatt på allerede gunstige forsikringer hos Knif. 
 • Medlemsrabatt på leirer, festivaler, leder- og ferdighetskurs 
 • Ulykkesforsikring på alle aktiviteter i KFUK-KFUM-regi (lokale, regionale, nasjonale) 
 • Tilbud om vårt nyhetsbrev på epost/SMS 4 ganger i året (fom over 13 år) 
For flere detaljer se kfuk-kfum.no/medlemsfordeler 

Oppstartstøtte og mulighet for Frifond

Som konfirmantgruppe i KFUK-KFUM kan gruppa få en oppstartstøtte på 2500 kr og rundt 150 kr i per medlem i Frifond. Forutsetningen er at gruppa har 6 registrerte betalende medlemmer under 26 år på medlemslista. Dersom gruppa har 3 eller flere medlemmer på 15 år eller eldre, må konfirmantgruppa ha et demokratisk styre valgt av og blant medlemmene for å kunne motta oppstartstøtte og Frifond. 

Konfirmantstyre: ungdom som får ansvar tar ansvar og involverer seg 

Noen menigheter synes det høres litt «styrete» ut, MEN Vår erfaring i KFUK-KFUM er at ungdom som får ansvar, tar ansvar og involverer seg! Et styre i konfirmantgruppa sikrer ung medbestemmelse og gir menigheten en unik anledning til å involvere og engasjere konfirmantene, noe som kan bære frukter også etter konfirmasjonstiden. Selv om mye av undervisningen planlegges av prest/kateket, bør mandatet til et slikt styre være å kunne påvirke hvordan konfirmanttiden blir for eksempel gjennom å

 • Være med å planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for gruppa
 • Ta ansvar for deler av en samling hver måned
 • Være med å planlegge og gjennomføre konfirmantleir
 • Ha mulighet til å komme med innspill til semesterplanen 
 • Være med å evaluere hvordan undervisningen fungerer 
Les mer om styret og styrets oppgaver

Relevant ressursmateriell

KFUK-KFUM har utviklet flere gode konfirmantopplegg de siste åra. Melder du inn din konfirmantgruppe, kan du få Nøkler til livet eller de to Sporty-ressursene under som velkomstgave når gruppa har 6 har betalende medlemmer under 26 år.

Nøkler til livet – nye metoder for læring i kirken 

Nøkler til livet er et 60 timers opplegg for konfirmanter med nye metoder for læring i kirken med bakgrunn i de siste års forskning på feltet. Kristen tro knyttes til de to temaene konfirmantene i følge konfirmantundersøkelsen er mest interessert i å lære noe om, nemlig «Vennskap» og «Meningen med livet». Samlingene legger vekt på å involvere ungdom og bruker erfaringer fra deltakernes virkelighet i hjem, på skole og fritidsaktiviteter for å gi dem redskaper fra kristen tro, tradisjon og praksis som de kan anvende i sin hverdag.

Se kfuk-kfum.no/noklertillivet

Sporty – lek deg sprek

Sporty-heftet er nytt i 2017 og inneholder 74 ulike aktiviteter i spennet mellom lett lek og mer intens trening, og egner seg godt for konfirmantgruppa eller en annen gruppe ungdommer. Alle aktivitetene er nøye forklart, og de fleste av dem inkluderer en forklarende skisse. Aktivitetene kan tilpasses ulike grupper ut fra alder, interesse, erfaring, evner og aktivitetsnivå. Du trenger bare en menighetssal eller et flatt utendørsområde for å sette i gang. 

kfuk-kfum.no/sportyhefte 

Sporty konfirmant – idrett og fysiske øvelser til sentrale elementer i kristen tro 

SportY konfirmant er et unikt konfirmantopplegg som knytter idrett og fysiske øvelser til sentrale elementer i kristen tro. Lederheftet inneholder 10 ferdige samlinger á 2 timer til bruk i konfirmasjonsundervisning i Den norske kirke. Samlingene svarer bredt til hovedtemaene i plan for trosopplæring og omhandler blant annet veikart for livet, tro som tillit, bibelsmugling, pilegrimsvandring, Kristus som seierherre og kirken som Kristi kropp. Opplegget er oppdatert i forhold til Den norske kirkes gudstjenestereform og bruker salmer fra Norsk salmebok 2013. 

Se kfuk-kfum.no/sportykonfirmant


Arrangementer tilpasset konfirmanter 

Pysjcup i Heggedalshallen i Asker. Foto: Asker og Bærum KFUK-KFUm.

KFUK-KFUM har en rekke festivaler, leirer og nattcuper rundt om i landet der dine konfirmanter er velkomne og kan være med på morsomme aktiviteter og der de får oppleve kristent fellesskap. Som medlemmer får konfirmantene medlemsrabatt og er også ulykkesforsikret på arrangementene. Vi har nattcuper i Asker, Buskerud, Bergen, Førde og Måløy. Vi har leirer og festivaler på Nesholmen i Hyen, Tjellholmen på Hvaler, Solhøgda i Froland, i Hamar, Bodø, Trondheim, Bærum, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, på Voss og Knattholmen i Sandefjord. 

 Se kfuk-kfum.no/kalender 

Festivalen SPEKTER som konfirmantleir 

Hver sommer arrangerer KFUK-KFUM SPEKTER - en stor rusfri festival for ungdom og unge voksne på idylliske Kalvøya i Bærum. Spekter er en festival der kultur, tro og rettferdighet møtes, og mange menigheter bruker vår festival som konfirmasjonsleir. Deltakerne får

 •  5 dager med show, bra musikk og kristen forkynnelse. 
 • oppleve masse konserter og muligheten til å delta på ulike seminarer innen musikk. 
 • bli med på idrettsaktiviteter og turneringer i fotball og volleyball. 
 • oppleve gudstjenester og tidebønner
 • være med på seminarer om alt fra Generasjon prestasjon og ungdoms psykiske helse, til tro og fornuft og klimarettferdighet. 
 • hoppe i hoppeslott og prøve ut vårt eget ”escape room”
 • delta på hekleseminar eller starte dagen med morgenyoga
 • dekket inntil 25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen 

Vi ønsker konfirmanter hjertelig velkommen hit! For medlemmer koster det 2300 kr, for andre 2600 kr.  Som nyinnmeldt konfirmantgruppe kan dere få gavekort på 2 festivalpass til SPEKTER + andaktsboka Åpne dører når gruppa har 6 registrerte betalende medlemmer under 26 år. 

25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen

Foto: C. Svabø

Plan for trosopplæring gir menighetene mulighet til å legge inntil 25 timer av konfirmantundervisningen til leir eller festival. Vi tilrettelegger programmet slik at det er mulig å få dekket inntil 25 tellende timer fra Trosopplæringsplanen. Menighetene får et ferdig leiropplegg med samtalegrupper, undervisning og fellessamlinger i tillegg til kost og losji, og vi tror menigheter sparer mye tid og ressurser på å ha sin konfirmantleir hos oss. 

Trosopplæringen skjer i form av 

 • Showene, fellessamlinger for alle. De har integrert forkynnelse, og på disse kan det regnes inntil 10 timers undervisning. 
 • Annen undervisning. Tilbud om 8 timers samlinger med gode formidlere. Dere booker på forhånd inn hvilke dere ønsker for deres konfirmantgrupper. 
 • Samtalegrupper. Dere får ferdig opplegg til 8 timer samtalegrupper med på overnattingstedene. 
Menigheten velger selv hvor mange timer man ønsker å gjøre obligatoriske for konfirmantene. Overnattingen på Spekter foregår på skoler. Her serveres frokost og kveldsmat, og her pleier man å ha samtalegrupper og andre samlinger med gruppa si. Det er ordnet med transport t/r festivalområdet på Kalvøya både morgen og kveld. Middag deles ut på festivalområdet.

Lurer du på noe?

Les SPEKTER som konfirmantleir

Kontakt programkoordinator Julie Lillehaug Kaasa på epost: julie.kaasa@kfuk-kfum.no eller ring mobil: 922 27 775 

Vi vil ha alle med – søk KFUK-KFUMs deltakerfond 

Foto: C. Svabø

Mange barn og ungdommer vokser opp i familier som har en sårbar økonomi og får ikke delta i organiserte fritidsaktiviteter. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle unge mennesker i vår organisasjon kan være med, uavhengig familiens økonomiske situasjon. 

Hvem kan søke: 

 • ungdommene selv 
 • ungdommenes foresatte 
 • voksenledere. 

Hva kan det søkes om støtte til: 

KFUK-KFUM-aktiviteter som 

 • leirer, festivaler, cuper og seminarer 
 • ukentlige fritidsaktiviteter som Klubb, Ten Sing, Idrettslag etc.
 • turer i regi av lokal gruppe, krets eller KFUK-KFUM nasjonalt
 • lederutviklingsprogrammer (opp til 20 år) 
Se kfuk-kfum.no/deltakerfond 

Praktisk IT-verktøy til å administrere gruppa 

Connect.kfuk-kfum.no er vårt nettbaserte verktøy til konfirmantledere, som skal lette administrasjonen av gruppa. Du kan til og med helt enkelt ta inn konfirmantavgiften! 

 • Her registrerer du medlemmene på medlemsliste og får full oversikt 
 • Her gir du medlemsgiro lokalt preg og sender ut på SMS, epost eller printer og deler ut til konfirmanter/foresatte (ELLER du kan overlate distribusjon av medlemsgiro til KFUK-KFUMs medlemsservice)
 • Her velger du om du vil ta inn en  lokal aktivitetsavgift/ konfirmasjonsundervisningsavgift sammen med medlemskontingenten
Betalingsløsningen gir konfirmantene/foresatte mulighet til å betale giroen straks med VIPPS på mobilen 
 • Her får du rask oversikt over hvem som har betalt eller ikke 
 • Her sender du enkelt ut SMS til konfirmanter og/eller deres foresatte
 • Her kan du raskt melde på konfirmanter til KFUK-KFUM-arrangement

Les hvordan registrere medlemmer

Les hvordan medlemskontingenten tas inn i KFUK-KFUM

Hjelp fra våre ansatte til oppstart av MILK-kurs

Milk står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge ledere til klubb, Ten Sing og annet barne-og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmanter med videre i menighetens arbeid. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. Menigheter som melder inn konfirmantgrupper hos oss kan få hjelp av en av våre ansatte til å starte opp MILK-kurs i menigheten, prostiet eller kretsen. 

Se kfuk-kfum.no/milk

Har du spørsmål om innmelding av konfirmantarbeid i KFUK-KFUM?

Kontakt oss i KFUK-KFUM på medlem@kfuk-kfum.no eller ring oss på 22 99 15 10 Meld inn din konfirmantgruppe via Kfuk-kfum.no/meldinn 


KONFIRMANTLINJER

Hvordan skape en konfirmasjonstid som engasjerer ungdom?  Medbestemmelse og påvirkning er et par av nøklene. En enkel måte å la konfirmantene å påvirke egen konfirmasjonstid er å la dem velge blant ulike linjealternativer. Dette er nødvendig i menigheter med store konfirmantkull, og mulig der flere mindre menigheter går sammen om hele eller deler av konfirmasjonsarbeidet. Siden linjevalg gir konfirmantene flere alternativer, er det mulig at ett eller flere av alternativene innebærer innmelding i KFUK-KFUM. KFUK-KFUM tilbyr ressurser for følgende linjer:

VI gjør oppmerksom på at konfirmanter som er medlem i KFUK-KFUM-grupper som ikke er rene konfirmantgrupper, betaler 200 kr i kontingent per kalenderår + en eventuell lokal aktivitetsavgift til gruppa. Les om 30 % rabatten, høstpris og om vårt minsteprismedlemskap til kroner 50 for dem som opplever at kontingenten er for høy for egen/andres økonomi HER

Ten Sing-konfirmant

Mange menigheter bruker allerede sin Ten Sing-gruppe som utgangspunkt for en Ten Sing konfirmantlinje. Dette er et godt grep for å la konfirmantene bli kjent med menighetens ungdomsarbeid. Flere menigheter rapporterer om at halvparten eller flere av Ten Sing-konfirmantene fortsetter i Ten Sing året etter konfirmasjonstiden. Blant suksessfaktorene for Ten Sing-konfirmantarbeid er god motivasjon og informasjon til konfirmantene, en passe andel konfirmanter i forhold til Ten Sing-gruppas størrelse, at det er en ansatt tilstede på en del av øvelsene og aktiv bruk av KFUK-KFUM-arrangementer i kretsen og nasjonalt. Suksessfaktorene er nærmere beskrevet i heftet «Ten Sing-konfirmant".

Sporty konfirmant

Mange dropper ut av organisert idrett i 14-16-årsalderen. Andre velger å satse mot toppidrett. Gjennom møtet med bredden av ungdom har Den norske kirke mulighet til å gi inspirasjon og være en arena for fortsatt fysisk aktivitet uten prestasjonsfokus. SportY konfirmant-heftet er en ressurs for å få til dette. «SportY konfirmant» relaterer fysiske øvelser til sentrale elementer i kristen tro. En SportY konfirmantlinje kan knyttes til eksisterende SportY-arbeid i menigheten, eller danne grunnlag for etablering av en SportY-gruppe. Sammen kan konfirmantene og gruppa delta på arrangementer i KFUKKFUM med SportY-tilbud.

Global konfirmantUngdomstiden er for mange starten på politisk og ideelt arbeid for å forandre verden. Ungdomsengasjement for dette kom klart til uttrykk i konfirmantundersøkelsen 2007/2008. Her rangerte konfirmanter temaet «Rettferdighet og ansvar for andre» blant de tre temaene de aller helst ville lære om. Dette engasjementet har mange tilknytningspunkter til kristen tro og tradisjon. En Global konfirmantlinje gir deltakerne redskaper for engasjement knyttet til miljø og rettferdighet. Boka «Global konfirmant»  - en veilederbok med ti ferdige samlinger for ungdom om kristen tro, miljø, forbruk og rettferd - kan brukes som utgangspunkt, og tematiserer blant annet skapelsen, dåp og nestekjærlighet. 

Vennskap

Blant konfirmanter som rangerte ulike temaer i konfirmantundersøkelsen 2007/2008, kom «vennskap» på topp. Linjen «vennskap» er et opplegg for 20 timer med samlinger, med ulike tilnærminger til vennskap. Her får konfirmantene anvende de ti bud på egne vennskap gjennom kreativt gruppearbeid, de får muligheter til å stifte nye vennskap gjennom besøk i menigheten, og de får være «hemmelige venner» for andre i lokalsamfunnet. Samlingene finnes i ressursmateriellet «Nøkler til livet», og egner seg også til bruk blant eldre ungdommer.

Meningen med livet

Blant konfirmanter som rangerte ulike temaer i konfirmantundersøkelsen 2007/2008, var «meningen med livet» det nest mest populære temaet. Linjen «meningen med livet» er et opplegg for 20 timer med samlinger, med ulike tilnærminger til temaet. Her relateres kirkerom, bibeltekster, salmer og gudstjenesteliturgi til deltakernes leting etter mening i eget liv. Deltakerne får anledning til å relatere kirkelige praksiser som korstegning og kneling til eget liv. De får identifisere seg med mennesker i Bibelen på jakt etter egen identitet. I hele «Meningen med livet» er det lagt sterkt vekt på konfirmantenes medvirkning, medbestemmelse og medtolkning. Samlingene finnes i ressursmateriellet «Nøkler til livet», og egner seg også til bruk blant eldre ungdommer