Konfirmanter og medlemskontingent

Konfirmanter i konfirmantgrupper innmeldt i Norges KFUK-KFUM betaler medlemskontingent til organisasjonen som andre medlemmer og får med medlemskapet blant annet medlemspris på alle våre leirer, cuper og festivaler, samt ulykkesforsikring på alle aktiviteter i KFUK-KFUM-regi.

Medlemskontingent

Konfirmantene betaler medlemskontingent i henhold til vårt Landsmøte sitt vedtak . Prisen på medlemsskapet varierer med alder, en pris for 0-15 åringer og en for dem fom 16 år og tom 30 år. Alle nye medlemmer i KFUK-KFUM som melder seg inn og betaler kontingent om høsten, nyter godt av den såkalte høstrabatten, og får hele neste år inkludert i prisen av et års medlemsskap.

Hvordan gjør du det?

Medlemskontingenten kan tas inn som en del av konfirmasjonsundervisnings-avgiften. Det er avgjørende med god informasjon til foresatte/konfirmanter om at avgiften inkluderer medlemsskap i Norges KFUK-KFUM for konfirmanten slik at innmelding skjer med konfirmantens/de foresattes viten og vilje. Informasjonen kan gis på foreldremøte, ved innskriving og el annen kommunikasjon med de foresatte/konfirmanten, før konfirmanten settes opp på medlemslisten.

Av informasjonen til konfirmant/foresatte bør det gå frem:

  • At menigheten samarbeider med Norges KFUK-KFUM om deler av konfirmasjonsundervisningen, som for eksempel Spekter/evn nattcup/evn vinterfestival eller annet som er relevant.
  • At konfirmantgruppa er meldt inn i Norges KFUK-KFUM og at konfirmanten blir medlem i Norges KFUK-KFUM ved innskrivning
  • At et beløp tilsvarende medlemskontingent i Norges KFUK-KFUM inneværende år av konfirmasjonsavgiften går til medlemsavgift i Norges KFUK-KFUM
  • At konfirmanten gjennom sitt medlemskap nyter godt av følgende medlemsfordeler:
    • ulykkesforsikring på alle KFUK-KFUM-aktiviteter (lokale, regionale, nasjonale)
    • Medlemsrabatt på leirer, cuper, festivaler og kurs i KFUK-KFUM, se kalender
    • Nyhetsbrev på SMS 4 ganger i året

Kanskje synes dere det i tillegg er riktig å gi foresatte mulighet til å reservere seg mot at konfirmanten meldes inn i Norges KFUK-KFUM, og evn ta inn en lavere konfirmasjonsavgift.

Ettersom avgift/kontingent betales inn fører du konfirmantene på medlemsliste via connect.kfuk-kfum.no. Vi sender gruppa samlet medlemsgiro. Dere betaler denne, og konfirmantene blir medlemmer.