Konfirmantstyre

ANSVAR KAN GI FLERE ENGASJERTE I MENIGHETEN!

Norges KFUK-KFUMs arbeid kjennetegnes av slagordet "Ungt ansvar - Voksent Nærvær", og vår erfaring er at ungdom som får ansvar, tar ansvar, involverer seg! Et styre i konfirmantgruppa sikrer ung medbestemmelse og gir sånt sett en unik anledning for menigheten til å involvere og engasjere konfirmantene i denne delen av menighetens arbeid, noe som kan bære frukter også etter konfirmasjonstiden.

HVEM KAN SITTE I STYRET?

De som skal sitte i styret må være medlemmer i konfirmanttgruppa. De behøver ikke ha styreerfaring, men bør ha lyst til å bruke litt av fritida på å drive konfirmantgruppa. Et konfirmantstyre kan bestå av 4-6 ungdommer, noen konfirmanter og noen ungdommer som er med som ledere. Selv om mye av konfirmasjonsundervisningsopplegget kanskje planlegges av presten/kateketen, bør mandatet til et slikt styre være å kunne påvirke hvordan konfirmanttiden blir.

HVEM VELGER OG HVORDAN VELGER MAN ET STYRE?

Det er medlemmene i Konfirmantgruppa som bestemmer hvem som skal sitte i styret. Det er det som er demokrati. Inviter/Kall inn alle medlemmene til årsmøte og fortell hvem som stiller til valg. Det vanligste er å ha valg på 4-6 styreplasser. Så må man ha en styreleder og en nestleder som tar over når styreleder er borte. Man kan velge styre ved å dele ut lapper/penner til alle på årsmøtet og be folk stemme anonymt. Tell opp stemmene, og VIPS så har du et demokratisk valgt styre.

HVA GJØR ET STYRE?

EKSEMPLER PÅ OPPGAVER SOM KAN GI KONFIRMANTSTYRET REELL MEDBESTEMMELSE:

  • planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for gruppa (hva gjør man i pausen?
  • Få ansvar for deler av en samling månedlig?)
  • Være med å planlegge og gjennomføre konfirmantleir
  • Ha mulighet til å komme med innspill til semesterplan (er det perioder det er mye prøver på skole e.l.?)
  • Være med å evaluere hvordan undervisningen fungerer, få komme med forslag til endringer.

FORLØPER TIL MILK

Norges KFUK-KFUMs MIniLederkurs MILK kan være en god fortsettelse for konfirmantstyre-gjengen.

  • Ta del i undervisning