Ledere i vekst Global

Ledere i vekst Global er et ettårig påbygningskurs til Ledere i vekst Basic. Gjennom kurset blir du kjent med KFUK-KFUM som global bevegelse og lærer å bli en «global ungdomsleder». Du vil forstå mer av hvordan verden er skrudd sammen og lære hva du kan gjøre der du er for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Ledere i Vekst Global er et ettårig lederkurs for ungdom som har fylt 18 år. Kurset er drevet av KFUK-KFUM regionalt i samarbeid med KFUK-KFUM Global. 

Alt vi gjør og alle valg vi tar, skjer i en global kontekst. Selv de små valgene i livet betyr noe i den store sammenhengen. KFUK-KFUM er en global bevegelse med aktivitet i mer enn 120 land, og med ca.70 millioner medlemmer på verdensbasis. I Norge vil KFUK-KFUM utruste unge mennesker til engasjement og handling i kirke og samfunn - lokalt og globalt.

Ledere i vekst Global har som mål å 

  • gi kunnskap om globale spørsmål og KFUK-KFUMs arbeid med å bygge en global bevegelse for rettferdighet og fred
  • utruste deltakerne til å ta del i og lede kampanjearbeid og andre handlingsalternativer for en mer rettferdig verden, lokalt og globalt
  • gi deltakerne et internasjonalt nettverk i KFUK-KFUM-bevegelsen 

Hovedtemaer 

Ledere i vekst Global innebærer fordypning innen følgende temaer: 

  • Egen tro og verdier i møte med en urettferdig verden
  • Globale spørsmål
  • Ledelse i en lokal og global kontekst 

Omfang og innhold 

Kurset har et omfang på cirka 40 timer( i tillegg til valgfri utenlandstur) og består av: 

  • 3 undervisningssamlinger (to kvelder og en helg)
  • Cirka 20 timer praksis
  • 3 veiledningssamtaler 

Utenlandstur

Som deltaker på Ledere i vekst Global får du mulighet til å reise en uke med KFUK-KFUM Global til en KFUK- eller KFUM-partner i et land i Afrika eller Asia. Reisen arrangeres etter avtale med krets og skjer i skolens vinterferie.