Ledere i vekst Identitet & tro

Ledere i vekst Identitet og tro er et ettårig påbygningskurs til LIV Basic. Du fordyper deg i selvbilde, tro og ledelse. Du blir bedre kjent med deg selv, og du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet. Videre får du nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i din og andres hverdag.

Ledere i vekst Identitet og tro er et ettårig lederkurs for 16–19-åringer drevet av KFUK-KFUM regionalt og nasjonalt 

Mål: 

Ledere i vekst Identitet og tro skal 

  • være et rom hvor deltakerne får gjøre nye refleksjoner rundt hvem de er og hva de tror på
  •  utruste deltakerne til å kunne lede fellesskap hvor barn og unge kan leve og vokse i tro på Jesus Kristus
  • gi deltakerne kjennskap til den kristne kallstanken og til muligheter for en kirkelig utdanning 

Overordnede temaer: 

Ledere i vekst Identitet og tro innebærer fordypning innen følgende temaer: 

  • Egen tro og trosfortelling
  • Egne relasjoner og identitetsbygging
  • Ledelse av trosfellesskap 

Omfang og innhold: 

Ledere i vekst Identitet og tro omfatter cirka 50 timer og består av: 

  • 9 timers undervisning i krets 
  • 3 døgns nasjonal kurshelg i Oslo
  • Cirka 20 timer praksis og veiledning i menighet eller krets 

Nasjonal kurshelg : 

En felles langhelg gjennomføres i Oslo. Vi bruker byens muligheter til besøk på kulturinstitusjoner og møtesteder. Besøk på studieinstitusjoner gir aktuelt og interessant påfyll knyttet til identitet og tro.