Minilederkurs MILK

Milk står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge ledere til klubb, Ten Sing og annet barne-og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmanter med videre i menighetens arbeid. Kurslederbok og deltakerhefter fås kjøpt i KFUK-KFUM-butikken.

Nytt MILK-kurs lanseres 17. oktober 2018!


MILK står for MINILEDERKURS og er utviklet av Norges KFUK-KFUM. I KFUK-KFUM-butikken får du kjøpt kurslederbok og deltakerhefte.

Norges KFUK-KFUM Minilederkurs MILK ble sist revidert i 2010. MILK Kurslederboka inneholder komplett program til 5 kurskvelder og en egen MILK-helg, mens deltakerheftet inneholder oppgaver og tips og gir rom for notater.

Milk som breddetiltak i trosopplæringen

Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. MILK krever lite ressurser og er enkelt å tilpasse lokalt. Noen har hatt god erfaring med å samarbeide med nabomenigheten om gjennomføringen av kurset, mens andre har jobbet tett med KFUK-KFUM lokalt eller regionalt.

Omfang OG TEMAER

Det nye MILK består av fem kurskvelder på 2-2,5 timer hver gang, inkludert et felles måltid. Kurskveldene kan arrangeres en gang i måneden og er bygget opp rundt de fem følgende temaene:
  1. Jeg & Gud
  2. Jeg & de andre
  3. Styrearbeid & organisering
  4. Lederen & organisasjonen
  5. Lederen - trygg med andre

MILK-HELG

I tillegg legger vi opp til en MILK-helg med temaene:

  1. Jeg & menigheten
  2. Gudstjenesten

Kurset skal og inneholde praksisoppgave med veiledning etterfulgt av evaluering og avslutning.

Kursbevis

Veldig mange opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Vi anbefaler derfor at dere som arrangerer MILK, anerkjenner løpet MILKerne har tilbakelagt og anerkjenner deres deres kursdeltakelse med et eget MILK-kurs bevis. Last ned mal for MILK kursbevis lenger ned i artikkelen.

REssurshefte: Milk med tur til Taize

Det er også utviklet et eget ressurshefte på hvordan arrangere MILK med tur til det økumeniske klosteret Taize i Frankrike, slik Tonsen menighet i Oslo har gjort i flere år.

pris og bestilling

MILK-ressursene får du kjøpt via KFUK-KFUM-butikken

Kurslederboka koster kr 299,-

Deltakerheftet koster kr 119,-

Bestill her

Relatert innhold

 


Relaterte arrangement

Filer for nedlasting