Communication for Change (CFC)

Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden? Vil du lære om hvordan verden henger sammen og møte mennesker som jobber for rettferdighet? Ønsker du å utfordre deg selv som en leder og menneske? Er du mellom 18 og 25 år? Gjennom utvekslingsprogrammet Communication For Change får du være med i Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelps arbeid for rettferdighet og fred.

Søk via www.communicationforchange.net

UNIK UTENLANDSERFARING

Foto: Jori Gjelland Lid

CFC året begynner med et 3 ukers introduksjonskurs i Kenya, hvor du får undervisning i globale utfordringer som fattigdom, økonomisk rettferdighet, likestilling, demokrati og klimautfordringer. Videre går reisen til en av KFUK-KFUM eller Kirkens Nødhjelp sine partnerorganisasjoner i Sør i tre måneder. Her vil du ta del i partnerorganisasjonens daglige aktiviteter og prosjekter, og få erfaring med praktisk utviklingssarbeid og et unikt innblikk i en lokal grasrotorganisasjon i sør. Du vil møte mennesker som lever i en helt annen virkelighet og se hvordan de jobber for forandring.

LEDERTRENING OG KAMP FOR RETTFERDIGHET

Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp er en del av verdens største ungdomsbevegelse, vi vet at ungdom kan forandre verden! Som CFC-deltager er du en del av denne bevegelsen og får ledertrening og skolering i politisk endringsarbeid. Dette gir deg verktøy, kunnskap og erfaringer som utvikler deg som leder og person. CFC møter tusenvis av ungdom i løpet av året for å mobilisere til engasjement for en bedre verden. Med foredrag, seminarer og show jobber CFC i store og små team og reiser på turnè med politiske kampanjer.

FOLKEHØGSKOLELIV

Vårsemesteret har CFC base på Sunnmøre folkehøgskole sammen med sør deltagere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Her får du en unik mulighet til å leve, jobbe og lære i et flerkulturelt felleskap. Et semester fylt med kampanjearbeid, informasjonsturneer, ledertrening, naturopplevelser og venner for livet!

Studier

Du får mulighet til å ta 30 studiepoeng i Global Forståelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus som utgjør første del av årstudium i utviklingsstudier. Dette gir en faglig forståelse for de globale utfordringene som CFC jobber med.

SAMARBEIDSPARTNERE

Kirkens Nødhjelp og Norges KFUK-KFUM gjennomfører CFC i samarbeid med partnerorganisasjoner i Afrika og Latin-Amerika. Det er til sammen 28 deltakere, 14 fra Norge og 14 fra partnerne. Programmet er finansiert gjennom Fredskorpset.

LES MER OG SØK

www.communicationforchange.net

Facebook: www.facebook.com/communicationforchange