Communication for Change (CFC)

Ønsker du å jobbe side om side med andre engasjerte unge mennesker i våre søsterorganisasjoner i Tanzania, Sør- Afrika, Bangladesh eller på Madagaskar? Er du klar for et år som utfordrer deg og det du tenker om verden? Vil du møte mennesker som jobber for rettferdighet og er du mellom 18 og 25 år? 

Klikk her for å søke nå

eller Gå direkte til communicationforchange.net

Fantastisk utenlandserfaring

Foto: Jori Gjelland Lid

CFC er utvekslingsprogram som har som mål skape trygge rom hvor ungdom kan utvikle seg som hele mennesker uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

For deltakerne består året av to hoveddeler. Første semester jobber man sammen med en annen norske deltaker og tre lokale deltakere hos en av våre partnere. Her vil du være en del av partnerorganisasjonens aktiviteter og prosjekter, og få førstehåndserfaring med utviklingsarbeid og et unikt innblikk i en lokal grasrotorganisasjon i sør. Andre semester er alle 18-20 deltakerne basert på Sunnmøre folkehøgskole og jobber med å videreutvikle programmene og skape aktivitet på KFUK- KFUMs Forandringshus. Men først - et 3 ukers introduksjonskurs utenfor Nairobi i Kenya. 

CFC's KAMP FOR RETTFERDIGHET

Vi har alle opplevd press fra samfunnet for hvem vi skal være og hva man bør gjøre med livet sitt. Mange av oss har store begrensninger for hva man kan gjøre basert på hvilket kjønn man har, hvor mange penger man har, hvor man kommer fra eller hvem man liker. Det kan handle om man er trygg på gata uansett legning, om man kan studere realfag uansett kjønn, om hvilke bilder som ligger tilgjengelig av deg på internett eller om man har penger til skoleuniform. Alle ungdom verden over har evner til å vokse og utfolde seg. For å gjøre dette trenger man imidlertid trygge rom hvor man kan utforske egne talenter, drømmer, rettigheter, muligheter eller noen som kan støtte deg om man utfordrer utdaterte normer eller regler.

Om man kommer fra Bangladesh, Sør- Afrika, Tanzania, Madagaskar eller Norge er dette problemstillinger som vi kjenner oss igjen i, om enn i ulik kontekst og med ulike konsekvenser. Vi som partnerskap mener at vi har mye vi kan lære av hverandre og ønsker å styrke hverandres kapasitet til å få ungdom til å føle seg sett, hørt og verdsatt. Vårt viktigste redskap for å få dette til er våre unge deltakere.  

Vi vet at ungdom kan forandre verden!  

LEDERTRENING

KFUK- KFUM har lang erfaring med å drive ledertreningsprogram som dette. Selv om vi har store ambisjoner på vegne av våre deltakere anerkjenner vi at det skal være rom for å prøve, feile og utvikle seg. Dette er et ledertreningsprogram hvor vi søker å gi deltakerne mulighet til å gå passe langt utenfor komfortsonene sine, får plass til utfolde seg og hvor man får oppfølging underveis både fra lokale koordinatorer og kontaktpersoner i Norge.

Vår i norge

Gjennom vårsemesteret er CFC en del av Sunnmøre folkehøgskole med venner og naturopplevelser sammen med våre deltagere fra Asia og Afrika. Samtidig vil man være på reis i Norge og primært jobbe for å forbedre programporteføljen til Forandringshusene i Loddefjord, på Grønland, i Haugesund og i Drammen. Her får du en unik mulighet til å leve, jobbe og lære i et flerkulturelt fellesskap og til å hjelpe oss som organisasjon til å lære av våre partnere.

Finansiering

Som deltaker kan man få lån og stipend fra Lånekassen for et semester (54125 kroner), mens egenandelen på programmet er på 65000 kroner. Denne egenandelen dekker alt av reiser, kost, losji og forsikringer for hele kontraktsperioden. 


Se MER

cfc sin instagram 
SUNNMØRE FOLKHØGSKOLE 
Norec - tidligere Fredskorpset som finansierer vårt utvekslingsprogram