Communication for Change-bloggen

Communication for Change 16/17 er et utvekslingsprogram i regi av KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp som består av 6 deltakere fra ulike deler av landet og flere deltakere fra ulike deler av verden. På denne bloggen kan du se og lese om alt vi opplever på forkurs, reiser, feltarbeid og turnéer!