Søk Ten Sing Norway

Ten Sing Norway er et år for deg som er kreativ og brenner for Ten Sing. På Ten Sing Norway er du elev på Rønningen Folkehøgskole på en linje med fokus på kunstnerisk utøvelse, ledertrening og kristen tro. Du får reise på turné i Norge og utlandet med show og seminarer og du blir del av et fantastisk fellesskap der du utvikler deg som menneske og leder.


Søk ten sing norway her! Les mer søknadsprosessen nederst på siden

Book Ten Sing Norway 18/19

ELEV PÅ RØNNINGEN FOlkehøgskole

Ten Sing Norway er en linje på Rønningen Folkehøgskole. Som elev på Ten Sing Norway får du et skreddersydd opplegg som utvikler deg som utøver, pedagog og leder. Undervisningen er lagt opp med fokus på tre hovedemner: ledertrening, tro og refleksjon og et kunstnerisk fordypningsfag du selv velger. Fordypningsfagene du kan velge mellom er band, vokal, dans og drama og hvert av disse fagene har egne opplegg der en får møte gode lærerressurser på skolen, profesjonelle utøvere og ressurser i organisasjonen. Du har videre stor frihet til å velge de valgfag du ønsker, og du får ta del I et stort og spennende folkehøgskolemiljø gjennom fellesfag og internatliv!

SHOW MED MENING

Ten Sing Norway 14/15 opptrer i St Jakob i Bergen . Foto: Christian Svabø.

På Ten Sing Norway får du oppleve programskaping og showprosess på sitt beste. Du får være med å skape et show som vil bli sett av tusenvis av Ten Singere og andre i hele Norge. Et show med mening som skal inspirere unge til engasjement og styrke Ten Sing-arbeidet lokalt. Du får delta aktivt i prosessen fram mot showet, men du får også stå som utøver på scenen selv. Du får massiv erfaring i å stå i en formidlingssituasjon og du får en unik mulighet til å reise på turné og stå på scenen kveld etter kveld.


Ten Sing Norway 14/15 under sin Tysklandsturné våren 2015..

NORGESTURNE

Ten Sing Norway har en svært viktig funksjon i Ten Sing bevegelsen her hjemme. Gruppa reiser derfor også mye i Norge og du vil få mulighet til å besøke Ten Sing-grupper i hele landet! Etter showpremiere på høsten reiser gruppa rett videre på Showturné. Turnébussen kjører fra Oslo og videre til kretser i øst, sør, vest og nord. Vi prøver hvert år å legge turen innom så mange kretser som mulig og kanskje får man også tatt turen innom Sverige, Danmark, Finland eller Tyskland. På våren reiser gruppa igjen ut på Norgesbesøk. Denne gangen er gruppa lengre på hvert sted. Man får møte Ten Sing grupper, oppleve Ten Sing festivaler og være med på å styrke det lokale arbeidet gjennom seminarer og enhetsbesøk.

TUR TIL TANZANIA OG ZANSIBAR

I tillegg til to omfattende Norgesturneer reiser Ten Sing Norway til Tanzania og Zanzibar, for å spre Ten Sing-ideen der. Her vil du møte et land preget av sang, dans, livsglede og håp, til tross for vanskeligere materielle livsvilkår. Gjennom kulturell utveksling, og ved hjelp av Ten Sing-metodikk får du være med og utvikle et barne- og ungdomsarbeid som kan få et helt annet uttrykk enn i Norge. I samarbeid med YMCA og YWCA får du være med på å stå opp for andre mennesker med en helt annen bakgrunn enn deg selv.

LEDERTRENING

Foto: Marius Sørensen

Før skolestart deltar Ten Sing Norway på KFUK-KFUM Lederkurs for unge voksne. Det er et ledertreningskurs for alle som skal jobbe med ungdom i regi av KFUK-KFUM; på folkehøyskole, i kirken eller på prosjekter. Blant deltagerene vil du også finne stipendiater fra folkehøgskoler, fredskorpsere fra «Communication for Change, deltagere fra Ten Sing Arctic og fra KFUK-hjemmet i London. Kurset tar opp ulike sider ved det å være leder gjennom korte forelesninger, praktiske metoder og oppgaver i felleskap. Vi håper kurset vil gi ny kunnskap, nyttige tips og verktøy, og et nettverk av likesinnede i samme situasjon. Gjennom uken vil alle deltakerne få utfordre og utfolde seg med både kropp og sinn som lag og individuelt.  

BOOKE TEN SING NORWAY? 

Ten Sing Norway skal være til inspirasjon og hjelp for kretser, enheter og menigheter i Norge. Et besøk av Ten Sing Norway er som en vitamininnsprøytning for det lokale arbeidet. Med god tilrettelegging vil besøket bidra til langvarig effekt som styrket engasjement og medlemsvekst.

Les om hva Ten Sing Norway kan bidra med her: 

Det er mulig å booke show og besøk av Ten Sing Norway. Send din forespørsel til tsnbooking@kfuk-kfum.no så vil du bli kontaktet.

SØK TEN SING NORWAY

For å komme med i førsteopptaket må søknad sendes inn før søknadsfristen 15. januar 2019. Deretter er det løpende opptak ved behov fram mot sommeren. For søkere til Ten Sing Norway er det obligatorsik å delta på søkerhelg på Rønningen FHS den tredje helga i Januar. Søkerhelga skal gi deg som søker et bedre innblikk i hva Ten Sing Norway innebærer, og den skal gi oss mulighet til å bli bedre kjent med den enkelte søker i en gruppesituasjon. Helga har et variert program med blant annet gruppeintervjuer, enkeltsamtaler, seminarer, gruppeøvelser og sosialt program. Søkerhelga starter fredag 18. januar, kl. 17:00 og varer til søndag 20. januar, kl. 14.00. Alle søkere får plass på denne helga. 

Ten Sing Norway er et KFUK-KFUM-program men søknaden sendes til Rønningne FHS og er en del av det nasjonale folkehøyskole opptaket. Søkere til Ten Sing Norway må legge ved et eget vedlegg i tillegg til den generelle søknaden til skolen. Dette vedlegget finner du her: Vedlegg søknadsskjema - Ten Sing Norway.docx

Søk Ten Sing Norway her