Medlemskontingent

KFUK-KFUM er en medlemsbasert organisasjon med grupper av medlemmer og enkeltmedlemmer over hele landet. Medlemmene betaler medlemskontingent til organisasjonen hvert år for å være med. Landsmøtet i april vedtok nye priser for medlemskap som gjelder fra første juli.

Medlemskapsprisene er bestemt av Landsmøtet,  og kontingenten går til KFUK-KFUMs arbeid med å bygge åpne trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. 10 kr av kontingenten går til vår utviklings- og menneskerettighetsorganisasjon KFUK-KFUM Global sitt Stop Poverty-arbeid.

Les om dine medlemsfordeler i KFUK-KFUM

Priser medlemskap fra og med 1. juli 2017

Landsmøtet 2017 bestemte at følgende medlemskapspriser gjelder fra og med 1. juli 2017:

  • Medlemskap  i grupper for barn, ungdom og unge voksne tom 29 år - 200 kroner. Dersom gruppa har medlemmer på 30 år og over betaler de også 200 kr. 
  • Medlemskap i grupper for voksne fra og med 30 år - 500 kroner. Dersom gruppa har medlemmer i alderen 0-29 år betaler de 200 kr.
  • Medlemskap i idrettslag (uansett alder) 50 kroner
  • Minsteprismedlemskap - 50 kr. Medlemskap for medlemmer som opplever at den ordinære medlemskontingenten er for høy for egen eller foreldres/foresattes økonomi.  Dette medlemskapet kan du selv enkelt aktivere i Connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan be ansvarlig voksenleder eller en i styret i gruppa di gjøre det for deg.

Høstpris = halv pris 

Alle som oppretter medlemskap som koster 200 kroner eller 500 kroner etter 1. juli et år får medlemskapet ut året til halv pris. 

  • Medlemskap til 200 kroner opprettet etter 1. juli vil koste 100 kr ut året 
  • Medlemskap til 500 kroner opprettet etter 1 juli vil koste 250 kr ut året 

30 % Rabatt for familier og de med medlemskap i flere grupper

Rabatt for familier

KFUK-KFUM vil gjerne ha familier som medlemmer. Derfor gir vi familier, der flere av medlemmene er medlem i KFUK-KFUM, mulighet til å aktivere en 30% rabatt  for hvert medlemskap. 

Dersom du kan si ja på ett av følgende punkter kan du aktivere rabatten på medlemskapene:

  • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten for bor i samme husholdning 
  • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten for er hel- eller halvsøsken 
  • Dersom de du aktiverer 30%-rabatten har en relasjon der den ene er foresatt eller har annet forsørgeransvar for den andre (barnet)

Du kan for eksempel, dersom du har 2 barn som er medlem i KFUK-KFUM,  aktivere en 30 % rabatt på hvert av de to medlemskapene. Rabatten aktiverer du enkelt selv i connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker) eller du kan si i fra til ansvarlig voksenleder eller styret i din gruppe.  

Rabatt for deg med flere medlemskap 

Dersom du er med i flere grupper, eller har lyst å være med på flere aktiviteter i KFUK-KFUM, kan du selv aktivere 30% rabatt på alle medlemskapene dine. Rabatten aktiverer du enkelt i Connect.kfuk-kfum.no (alle med mobilnummer kan opprette bruker), eller du kan si i fra til ansvarlig voksenleder eller styret i din gruppe.  

OBS! UNNTAK Fra regel om høstpris og 30% rabatt

Verken høstprisen eller 30% rabatten gjelder de medlemskapene som koster 50 kroner, da 50 kr er minimumsbeløpet for tellende medlemsskap. 

HVORDAN BETALE MEDLEMSKONTINGENT? 

Er du med i en lokal gruppe, en hovedforening eller et idrettslag, registrerer styret/ansvarlig voksenleder i gruppa deg på medlemslista. Etter en liten stund får du medlemsgiro på epost/SMS, eller du mottar giro på papir i posten eller får den av lederen din i handa. For alle tom 17 år går giro til foresatt 1, og i det du fyller 18, mottar du giro selv.  Når giroen er betalt har du gyldig medlemskapsavtale i KFUK-KFUM det året. 

Er du ikke medlem i en gruppe/hovedforening/idrettslag lokalt er du  hjertelig velkommen til å melde deg inn i KFUK-KFUM Medlemsgiro kommer på epost/sms, eller i posten.

Er du leder? Les om hvordan medlemskontingenten tas inn

LOKAL AKTIVITETSavgift til gruppa kan komme som tillegg

Mange grupper tar foruten medlemskontingenten inn en aktivitetsavgift som går til gruppa lokalt - til for eksempel innkjøp av mat eller profilklær. Den lokale aktivitetsavgiften varierer fra gruppe til gruppe, alt etter aktivitetsnivå og utgifter. Noen grupper tar inn denne separat fra medlemskontingenten, andre velger at den skal tas inn sammen med medlemskontingenten.