ikon

Søk om støtte til arrangementet

Sist oppdatert: 23. november 2021

Sammen ønsker vi å invitere til KFUK-KFUM-aktivitet og moro over hele landet og at lokalsamfunnene skal bli enda bedre kjent med oss. I den anledning kan din gruppe søke om inntil kr 25.000 i aktivitetsstøtte til å arrangere vår dag i 2022. 

Søknadsportalen åpner 17. januar 2022 og holdes åpent til og med mandag 7. februar. Deretter vil alle nye søknader behandles og få svar innen midten av mars. Penger vil utbetales i slutten av mars. 

TIPS TIL SØKNADSPROSESSEN

For å få støtte må dere samarbeide med en annen forening eller en offentlig aktør. Det kan være den lokale kirken eller menigheten, et aldershjem dere har konsert hos, kommunen i forbindelse med et arrangement på torget, en skole, en annen organisasjon osv.

 1. For å få tildelt støtte må gruppen være et ledd i en større organisasjon. KFUK-KFUM kvalifiserer til støtte og har registert vår dag i frivillighetensår.no/kalender. 
 2. Pass på at VÅR DAG-arrangementet ditt kvalifiserer for støtte
  • Arrangementet må være rusfritt og inkludere barn og unge.
  • Det må inkludere frivillig innsats og være et selvstendig arrangement. 
  • Arrangementet kan imidlertid holdes i tilknytning til en større begivenhet i nærmiljøet som for eksempel kommunedager eller et spel eller en turnering, som søker ikke har ansvar for.
  • Arrangementet må være med på å synliggjøre KFUK-KFUM og Frivillighetens år i lokalsamfunnet. Det bør i tillegg inneholde noe som inviterer og inkluderer folk til å komme og bli kjent med organisasjonen vår.
 3. For å få støtte må dere samarbeide med en annen forening eller en offentlig aktør. Godt samarbeid stiller høyt i søknaden!
 4. Skriv et enkelt budsjett. 
 5. Søk om penger. 
  • Her kan dere skrive / kladde søknad. Husk å lagre dokumentet på din PC. Søknadsskjema er i fra Frivilligheten Norge. 
  • Søknadsportalen åpner 17. januar. Her skal dere sende inn søknaden. Har dere spørsmål? Kontakt Marte i Frivillighet Norge, e-post: marte@frivillighetnorge.no 
 6. Legg gjerne inn arrangementet i Connect og/eller send evt en kopi av søknaden til post@kfuk-kfum.no så vi vet hva som skjer hvor. 
 7. Gjennomfør arrangementet.
 8. Senest innen en måned etter arrangementet skal dere sende inn en rapport med et enkelt regnskap over hva dere brukte støtten på, bilder og/eller film fra arrangementet.

Les mer om Frivillighet Norge og VÅR DAG her

til toppen
Ikon