ikon

Bjørn Arve Bentsen

Sist oppdatert: 4. mars 2022


- Mitt frivilligengasjement gir meg glede, vidsyn, fellesskap, vennskap og lærdom


Bjørn Arve Bentsen er 73 år ung og bor i kystbyen Mandal.

Hva gjør du som frivillig? 

- Jeg er i dag leder av Mandal menighetsråd, styremedlem i Mandal Y´s Men´s Club, Europa president i Y´s Men International og medlem i International Council, det internasjonale styret for Y´s Men.


En pensjonert Bjørn Arve fant ut at han ville blåse nytt liv i KFUK-KFUM-miljøet i Mandal


Hvorfor er du frivillig? 

- Min oppvekst i Ungdomsklubben i KFUK-KFUM i Mandal gav meg en drivkraft innenfor kristent fellesskap som jeg har bevart gjennom hele livet. Dette har resultert i engasjement som Ungdomsklubbleder i studietiden i Trondheim, speiderleder (KFUK-KFUM speiderne) og menighetsrådsleder i lokal menighet i Stavanger. Som pensjonist var det viktig å gjenopprette KFUK-KFUM miljøet i Mandal. Sammen med min kone tok vi initiativ til dette. Løsningen ble at vi dannet en Y´s Men´s klubb etter modell fra Stavanger. Dette har blitt en suksess, og Mandalsklubben har i dag 128 medlemmer og består for en stor del av tidligere medlemmer av Mandal KFUK-KFUM.

Hva gir det deg?

- Mitt frivilligengasjement gir meg glede, vidsyn, fellesskap, vennskap og lærdom. Jeg er glad for at jeg kan fylle pensjonisttiden med positive aktiviteter, og at jeg kan opprettholde en god drivkraft.

Er det en episode eller noe spesielt du husker og vil fortelle om?

- Jeg ser på Y´s Men som en viktig samarbeidspartner med KFUK-KFUM Norge. Vår idé er at voksenarbeidet i K-M kan styrkes gjennom etablering av flere Y´s Men´s klubber for voksne. Nylig ble det dannet en slik klubb i Stavanger (Y-folk Ullandhaug), med tette relasjoner til KFUK-KFUM. For meg personlig er det en glede å se at våre barn følger opp i den sammenheng


Tusen takk for den viktige jobben i sør, Bjørn Arve!


til toppen
Ikon