ikon Min Connect

Forsikring

Sist oppdatert: 15. januar 2024

forsikring som medlem eller deltaker hos KFUK-kfum


Alle medlemmer og deltakere er forsikret gjennom KFUK-KFUMs avtale med Knif forsikring. Dette er en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen dekker ulykkesskader forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse. Avtalt erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall.

Forsikringen dekker ikke feks tap av gjenstander eller ved avlyste arrangementer eller annet - dette må hvert medlem/deltaker ta via sin reiseforsikring. 


Les mer om forsikringen hos Knif.

Last ned skadeskjema her. Når du fyller ut skadeskjema vil du bli bedt om å fylle inn kundenummer og avtalenummer. Dette får du ved å sende e-post til post@kfuk-kfum.no eller ringe 22 99 15.10. 


til toppen
Ikon