ikon

Camp Connected

Sist oppdatert: 8. november 2021

Camp Connected er et fleksibelt, digitalt konfirmantopplegg du kan gjennomføre i din menighet. Den kan gjennomføres heldigitalt eller med lokale samlinger eller som bo-hjemme-leir. 

 

INNHOLD

Du får et variert innhold med en kombinasjon av aktiviteter man kan møtes fysisk for å gjennomføre, og heldigitale aktiviteter. Podcast, videoer, opplegg for samtaler med mer! Her er noe av hva du får:


KVELDSSAMLINGER  

Kveldssamlinger er en måte å avslutten dagen eller økten på. Disse kan gjennomføres felles i en gruppe eller hver for seg. 

TROSVANDRING 

Til trosvandringen vil det bli laget en rekke poster som henges opp lokalt. Disse vil inneholde oppgaver og refleksjoner som ungdommene får tilgang til digitalt gjennom QR-koder på de ulike postene. Konfirmantene kan gjennomføre vandringen alene eller i små grupper. Her er det mulig å legge opp til en kort runde rundt kirkebygget, en runde i lokal natur, eller andre fine steder lokalt.TEMA

Temaet for Camp Connected er sett, avslørt og elsket. Målet er at konfirmantene skal forstå seg selv som hele mennesker - sett, avslørt og elsket av Gud. Konfirmantene skal oppleve at de er hele mennesker, og at Gud ser oss som nettopp hele mennesker. Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett. 


UNDERVISNING

Leiren inneholder ca. 30 godkjente undervisningstimer.

Vi benytter varierte undervisningsmetoder, og du vil blant annet få:


UNDERVISNINGSSERIEN "KIRKEN OM..." 

Undervisningsserien "Kirken om..." består av videoer, refleksjonsoppgaver som kan gjøres både individuelt og i gruppe og ulike gruppeoppgaver man skal løse som en gruppe. 

PODCASTER 

Gjennom podcaster vil temaene bli belyst på ulike måter, og aktuelle bibeltekster bli diskutert. 

HELT ÆRLIG

Opplegget inneholder også en innspilt Helt Ærlig-kveld hvor både unge og litt eldre deltakere snakker Helt Ærlig om temaer ungdommene er opptatte av.
Helt Ærlig er et samtalekonsept utviklet av ungdommer i Bøler kirke.

TEMA FRA TROSOPPLÆRINGSPLANEN

I tillegg inneholder Camp Connected andre programposter som bidrar til å dekke mange av temaene fra trosopplæringsplanen under overskriftene 

Livstolkning og livsmestring: 
    Livs- og troshistorie 
    Personlig vekst
    De store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet

Kristen tro i praksis:
    Bønn
    Gudstjenestefeiring
    Bibellesning
    Sang, musikk og kultur
    Diakoni, misjon og økumenikk
    Etikk og medarbeiderskap

 

PRIS

Medlem: 250 kr/ deltaker (medlemskap i KFUK-KFUM: 50 kr) 

Ikke medlem: 500 kr/ deltaker 

Les mer om medlemsrutiner, frifondstøtte og andre medlemsfordeler HER
Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. 
Les mer om vårt deltakerfond HER 

 

PÅMELDING

Send en mail til campnorefjell@kfuk-kfum.no ved påmelding slik at dere får nødvendig informasjon så raskt som mulig. 


OPPLEGG FOR UNGDOMSLEDERE

I Camp Connected kan du også få et leirlederkurs for ungdomsledere som skal være ledere. Kurset består av 2 økter med følgende temaer og undertemaer:

VENN OG LEDER

    Samhold blant lederne
    Tilbakemeldingskultur
    Inkludering

DEN GODE SAMTALEN

    Huskeregler for en god samtale
    Sikkerhet og beredskap

KONTAKT

Ta kontakt med Silje Mathea Kleftås Nygård
silje.nygard@kfuk-kfum.no/campnorefjell@kfuk-kfum.notil toppen
Ikon