FINN DIN GRUPPE/HOVEDFORENING

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs grupper og hovedforeninger. Bruke filtreringsfunksjonen for å finne frem til din gruppe/hovedforening.

Ynglingeforeningens Musikkorps

Idrettslag
Leder: Olav Grytnes
41178346
Aktivitetssted:
Ynglingeforeningen i Kristiansund
Helsingsgt. 14, 6509 Kristiansund n
Aktivitetstid: