FINN DIN GRUPPE/HOVEDFORENING

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs grupper og hovedforeninger. Bruke filtreringsfunksjonen for å finne frem til din gruppe/hovedforening.

Gospel Bergen

Unge Voksne Kor
Leder: Ingrid Tryti
41602668
Aktivitetssted:
Ynglingen, KFUK-KFUM
Nedre Korskirkealmenningen 4, 5017 Bergen
Aktivitetstid:
Hver mandag kl.19:00-21:00

KorMajor - Majorstuen Unge Voksne-kor

Unge Voksne Kor
Leder: Linnea Arntzen Sviland
90539015
Aktivitetssted:
Iladalen kirke
Søren Jaabæks gate 5, 0460 Oslo
Aktivitetstid:
mandager fra 18.30-21.00

Ten Sing Arctic

Unge Voksne Kor
Leder: Marius Sørensen
97063295
Aktivitetssted:
Folkehøgskolen Nord-Norge
Trøsen, 9440 Evenskjer
Aktivitetstid:
Man-Søn 08:00-23:00

Ten Sing Norway

Unge Voksne Kor
Leder: Helene Berge
41448494
Aktivitetssted:
Rønningen Folkehøyskole
Myrerskogveien 54, 0495 Oslo
Aktivitetstid: