FINN DIN GRUPPE/HOVEDFORENING

Her er en oversikt over KFUK-KFUMs grupper og hovedforeninger. Bruke filtreringsfunksjonen for å finne frem til din gruppe/hovedforening.

Iladalen innebandy

Sporty Tweens
Leder: Anders K. Nordvik
95876429
Aktivitetssted:
Ila kirke
Søren Jaabæksgate 5, 0460  Oslo
Aktivitetstid:
Annenhver tirsdag fra kl. 18.00 til 19.30

Store Bergan klatreklubb

Sporty Tweens
Leder: Jan Otto Bustadmo
48242591
Aktivitetssted:
KFUK-KFUM Knattholmen leirsted
Natholmen 20, 3233 Sandefjord
Aktivitetstid:
Fredager