Aktivitetsleir på Nesholmen sommaren 2018

Aktivitetsleir på Nesholmen

Gje borna ein super start på sommaren med leir på vakre Nesholmen! Det vert eit variert tilbod med fysisk aktivitet, naturopplevingar, sosialt samvær, nye erfaringar og MYKJE MORO - ute og inne. Kvar kveld roar vi tankane med ei stemningsfull kveldssamling

PROGRAM PÅ AKTIVITETSLEIR 5-7 KLASSE 25-28. JUNI 

På Nesholmen har vi mange kjekke aktivitetar og samlingar. Vi skal ha fokussamlingar, du kan padle kano, bade, vi skal ha ballspel, konkurransar, leirbål og mykje mykje meir.

Aktivitetsleir er leiren for dei eldsteborna. Leiren går over fire dagar og består av eit variert program med fokuspå uteaktivitetar. Det vil bli kano/kajakk turar ut på den vakreStorefjorden og mange mulegheiter for bading. Dersom du likar litt action og ballspel får du høve til å prøvedet. I tillegg til uteaktivittetane blir det dans, leikeseminar og nesholmiade. Nytt i år vert flåtebygging etterfulgt av flåterace (Med forbehold om endringar i programmet)

TA MED

Ta med: Sovepose, laken, pute(?), innesko, gymkle/sko, sitteunderlag, toalettsaker, solkrem, myggstift, godt med klede til å være ute i (regnkle) og badeklede/ handuk. Ta høgde for Norsk sommar og ha med godt med varme klede i tillegg til sommerklede.

PÅMELDING

Treng du bistand for å melde på deg sjølv eller andre? 

Du kan melde på eigne born/barnebarn og andre born med samtykke frå deiras foresatte. Ved påmelding av andre treng du deira namn/etternamn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, epostadresse, foresatt 1 og deira mobilnummer/epostadresse. Dersom dei du melde på ikkje har eiget mobilnummer og epostadresse kan du skrive inn foresattes mobilnummer og epostadresse. 

Bruk blå påmeldingsknapp på denna nettsida, som tar deg til vår påmeldingsløsning connect.kfuk-kfum.no. 

  • Alle som har eit mobilnummer kan benytte connect.kfuk-kfum.no. Har du benytta påmeldingsløsninga eller vært pålogga connect.kfuk-kfum.no før, loggar du på med ditt mobilnummer og passord. Har du gløymt passordet, velg «Gløymt passord», og du vil få tilsendt nytt på SMS. 
  • Har du ikkje logga deg inn på connect.kfuk-kfum.no før, velgjer du «lag bruker» og registrerar deg sjølv med namn, fødselsdato adresse og kontaktopplysningar først. Når du har logga deg inn i connect med eksisterande brukar eller du har laga deg en brukar, får du moglegheit til å melde på deg sjølv og/eller andre. 
  • Dersom du skal melde på andre, sjekker du først om personen er registrert i KFUK-KFUMs database frå før. Det gjer du ved å skrive inn personens mobilnummer + fornamn i søkefeltet. • Kjem rett vedkommande opp, velgjer du den som rett • Kjem ikkje rette vedkommande når du søkjer, registrerar du den du vil melde på som ny person med fullt namn, adresse, fødselsdato, mobilnummer, epostadresse og føresatt 1 og deira mobilnummer/epostadresse. 
  • Har ikkje den du skal melde på eige mobilnummer/eigen epostadresse, kan du benytte føresattes kontaktopplysningar. Nå kan du melde på. Husk å velgje påmeldingsalternativ, eventuelle aktivitetar og å fylle inn eventuelle kommentarfelt. Husk også å bekrefte påmeldinga. Gjenta same prosedyre dersom du vil melde på enda fleire. 
  • Framleis nokre spørsmål? Ta kontakt på sfj@kfuk-kfum.no - vi hjelper deg gjerne 

pris

Medlem 1150,- 

Ikkje medlem 1250,- 

Du kan betale inn til konto nr 3700.35.04426 - påmeldingen er registrert ved innbetalt påmeldingsavgift. 

avmelding 

Kun legeærklæring godkjennes som gyldig avmelding etter avmeldingsfrist.

avmeldingsfist

12.juni

UFORDRENDE ØKONOMI? VI VIL HA ALLE MED! SØK VÅRT DELTAKERFOND!

Vi vil at alle born skal ha moglegheit til å delta på våre leirar. Dersom det med betaling er vanskeleg, så ikkje nøl med å ta kontakt, så finn vi samman en løysning. Mange born og unge vekse opp i familiar som har ein sårbar økonomi og som ikkje har råd til å la borna delta i organiserte fritidsaktivitetar. KFUK-KFUMs deltakarfond bidrar til at alle barn og unge i vår organisasjon kan være med, uavhengig av familiens økonomi. Søk vårt deltakarfond om støtte til deltakelse på våre ukentlege aktivitetar og arrangement.

Brosjyre sommarleirane 2018.pdf

Filer for nedlasting