Årsmøte i KFUK-KFUM Sogn og Fjordane

Årsmøte i KFUK-KFUM Sogn og Fjordane

ÅRSMØTE I KFUK KFUM KRINS I SOGN OG FJORDANE

KFUK-KFUM Sogn og Fjordane inviterer til årsmøte 11.mars kl.14.00 på Thon Hotell, Førde. Innkalling og saksliste vert sendt til alle einingar. Alle einingar har representasjonsrett. Årsmøtet er det øvste demokratiske organet i kretsen.

Saker som medlemmar og einingar ønsker behandla på årsmøtet, må vere styret i hende seinast 26. februar.

Sakspapir vert lagt ut på denne nettsida og sendes til alle styreledere/ voksenledere samt påmeldte deltakara til årsmøte seinast onsdag 7. mars 2018

Innkalling til årsmøte 2018 i Norges KFUK-KFUM i Sogn og fjordane krins

14.00: Årsmøtet 

16.30: Avslutting med kollekt til krinsen. 

 SAKSLISTE: 

 1.0 Konstituering 

       1.1 Val av dirigent 

       1.2 Opprop av røysteføre utsendingar 

       1.3 Val av referentar 

       1.4 Val av teljekorps 

       1.5 Val av protokollunderskrivarar 

       1.6 Godkjenning av innkalling 

       1.7 Godkjenning av dagsorden 

2.0 Årsmelding 2017 

3.0 Rekneskap 2017 

4.0 Budsjett 2018 

5.0 Saker som kan komme til frå einingane 

6.0 Orientering frå Ungdomsutvalet 

7.0 Orientering frå Nesholmen 

8.0 Orientering frå L/L Sunnfjord Ungdomsheim 

9.0 Val 

10.0 Årsmøte 2019

NB! Rett i etterkant av årsmøtet vil det bli Krinsstyremøte med gen.sekretær Øystein Magelssen.Varighet max 2 timer

Årsmøte/ Utsendingar:

Årsmøtet er det øvste styresmakta i krinsen og er sammansett av:

* Krinsstyret

* Leiar i styret i kvar av dei lokale einingane. Frå einingar utan eige styre, møter vaksenleiar.

* Einingane kan sende 3 utsendingar, i tillegg til leiar med røysterett.

* Nesholmenstyret

* Leiar, eller ein vara for leiar, frå kvart av utvala.

* Krinsleiaren for KFUK-KFUM speidarkrinsen, tilsette i krinsen, styrar for Nesholmen leirstad og leiar for verksemder  eigde av krinsen. Desse er utan røysterett. 

* Evt. utsendingar frå Norges KFUK-KFUM. Desse er utan røysterett.

Middag

Lunchbuffet inkl. kaffe/ te på Thon Hotell, Førde  søndag 11. mars 2018 kl. 13.00-14.00 kr. 280,-

Påmelding 

Årsmøte og middag: Meld deg på til årsmøte og/ eller middag via den blå påmeldingsknappen eller ta kontakt på mail: sfj@kfuk-kfum.no/ telefon 46915529

Påmeldingsfrist

Årsmøte: 9. mars 2018

Middag: 9. mars 2018

Innkalling til årsmøte 2018-1.pdf

Årsmelding 2017 signert 2.pdf