Årsmøte KFUK-KFUM Haugaland 2018

Årsmøte KFUK-KFUM Haugaland 2018

Velkommen til årsmøte og inspirasjonssamling for KFUK-KFUM Haugaland krets Innkalt: Representanter for enhetene i kretsen. Møtet er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet innledes med Inspirasjonsforedrag: «Frivillighet og stress» v/Dr.med. Bjarte Stubbhaug, spesialist i stressmestring. Matservering.

Program

18:00 Åpning v/fung.styreleder John Geir Knutsen
 18:15 Inspirasjonsforedrag: «Frivillighet og stress» v/Dr.med. Bjarte Stubbhaug, spesialist i stressmestring
18:45 Mat og samtale rundt bordene ut fra inspirasjonsforedraget
 19:15 Saksbehandling. Se vedlagte sakspapirer!
20:25 Utdeling av Inspirasjonsprisen 2018
20:30 Takk for i dag

 NB: Årsmøte for Utsikten Leirstad holdes umiddelbart etter kretsens årsmøte – på samme sted. 

Inspirasjonspris!

Kretsstyret ønsker å dele ut en pris til en enhet eller person som på en særskilt måte bidrar til å løfte og fremme KFUK-KFUM i vår krets. Prisen deles ut på årsmøtet. Nominasjoner til prisen sendes til haugaland@kfuk-kfum.no innen 5.mars 2018.