Årsmøte Trøndelag KFUK-KFUM 2018

Årsmøte for 2018 vil finne sted lørdag 17. mars kl 11-14 på Namsos. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon.


Velkommen til årsmøte i KFUK-KFUM, trøndelag krets 17.mars, 11-14 i Namsos, Overhallsv.1
 
Hvis du ønsker informasjonen sendt per epost/post, kontakt kretsleder Lise Martinussen, 94171393

 Årsmøtet består av:
Kretsstyret medlemmer og varamedlemmer
 2 delegater fra hver KFUK-KFUM-enhet med 6-50 medlemmer
 4 delegater fra hver KFUK-KFUM-enhet med over 50 medlemmer
 Speiderkretsen (regnes som en enhet)
 Ledere for kretsens faste styrer og utvalg
 Direktemedlemmer i KFUK-KFUM Trøndelag
Ansatte lokalt
evn. utsendinger fra Norges KFUK-KFUMs Forbundskontor
 De tre sistnevnte gruppene har ikke stemmerett, (jfr.§ 4.1 d-f)
 Innen utgangen av januar har enheter og medlemmer mulighet til å sende inn saker til behandling på årsmøte (jfr. § 4.3).
Saker som kommer inn etter denne fristen kan behandles av årsmøtet dersom årsmøtet godkjenner det.
Saksmøtepapirer blir lagt ut fortløpende
Med hilsen Lise Martinussen,
styreleder KFUK-KFUM Trøndelag kretsleder mobil 94171393